GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Lleoliadau a Chyfleusterau

Lleoliadau a Chyfleusterau

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gartref i amrywiaeth eang o leoliadau chwaraeon o'r radd flaenaf, a gall gynnig cyfleusterau rhagorol i unrhyw un sydd am barhau i chwarae chwaraeon tra byddant yn astudio - neu efallai'n ceisio rhywbeth am y tro cyntaf.

Mae ein cyfleusterau, gan gynnwys ein ystafell ffitrwydd, y neuadd chwaraeon a'r caeau awyr agored ar gael i fyfyrwyr, staff a'r cyhoedd.

Am ragor o wybodaeth am logi ein cyfleusterau, cysylltwch â sportsbookings@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch  01978 293275

Top