Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Sut i Hyfforddi PObl Anabl mewn Chwaraeon

Ehangu eich sgiliau a gwneud i'ch Chwaraeon fod yn hygyrch i bawb

Nod y gweithdy 2 awr hwn, sy'n addas i bob hyfforddwr, yw ateb y cwestiynau cyffredin am gyfranogwyr chwaraeon anabl, a bydd yn dangos i chi sut y gallwch chi wneud eich hyfforddiant yn fwy cynhwysol ac effeithiol, gyda rhai mân addasiadau i'r ffordd rydych chi'n gweithio.

Byddwch yn dysgu sut i:
  • cynnwys pobl anabl mewn chwaraeon
  • dewis gweithgareddau hyfforddi priodol 
  • gwneud eich hyfforddiant yn fwy cynhwysol ac effeithiol

Ffurflen Gais Gweithdy SCUK

Telerau ac Amodau ScUK

Rhestr Brisiau Gweithdai SCUK

SCUK Workshop Price List 2017/18

Cynigion Arbennig
Top