Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Canllaw i Fentora Hyfforddwyr Chwaraeon

Mynd â'ch sgiliau cefnogi i'r lefel nesaf

Mae mentora yn arf pwerus o ran addysg a datblygiad hyfforddwyr chwaraeon ar bob lefel. Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu'ch sgiliau ym maes mentora hyfforddwyr eraill, yna mae'r gweithdy 3 awr hwn ar eich cyfer chi.

Byddwch yn dysgu:
  • yr holl offer sydd eu hangen arnoch i ddatblygu'ch proffil i'r lefel nesaf
  • sut i gynllunio rhaglen fentora a fydd yn cefnogi dysgu eich hyfforddwyr 
  • i gynyddu effeithiolrwydd eich perthynas fentora

Ffurflen Gais Gweithdy SCUK

Telerau ac Amodau ScUK 

 

Rhestr Brisiau Gweithdai SCUK

SCUK Workshop Price List 2017/18

Cynigion Arbennig
Top