Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Hyfforddi Cynhwysol: Anabledd

Gallwch agor y drws i chwaraeon i bawb

Gwella'ch gallu i hyfforddi chwaraeon ar gyfer pobl anabl trwy ddod yn hyfforddwr mwy cynhwysol. Drwy fynychu'r gweithdy hwn fe gewch chi'r wybodaeth a'r sgiliau a fydd yn gwella eich medrau hyfforddi presennol fel y gall eich ymarfer fod yn fwy cynhwysol.

Hyd: 3 awr (yn cynnwys elfen ymarferol er mwyn ichi gael y cyfle i ymarfer yr hyn rydych chi wedi ei ddysgu yn rhan gyntaf y gweithdy)

Byddwch yn dysgu sut i:
  • dysgu elfennau sylfaenol y dosbarthiadau mewn chwaraeon anabledd 
  • mynd i'r afael â llwybrau cyfranogol ar gyfer cyfranogwyr anabl
  • ennill gwybodaeth ychwanegol trwy adfyfyrio ar eich profiadau chi yn y gorffennol, a phrofiadau eich mynychwyr eraill yn y gorffennol.

Ffurflen Gais Gweithdy SCUK

Telerau ac Amodau ScUK

Rhestr Brisiau Gweithdai SCUK

SCUK Workshop Price List 2017/18

Cynigion Arbennig
Top