Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cydraddoldeb yn eich hyfforddi

Pan ddaw i chwarae teg, mae rhaid ichi gyflawni

Dylai pawb gael mynediad i chwaraeon, waeth beth yw rhyw, oedran, hil, gallu, ffydd neu gyfeiriadedd rhywiol. Bydd y gweithdy 3 awr hwn yn dangos y ffyrdd gorau i chi wneud hyn yn realiti. Bydd eich tiwtor yn rhoi cyngor ymarferol i chi ar sut i addasu'ch sgiliau presennol i wneud eich sesiynau hyfforddi yn ddeniadol i bawb.

Byddwch yn dysgu sut i:
  • adnabod a delio ag unrhyw rwystrau rhag cymryd rhan 
  • dehongli'r holl gyfreithiau yn yr iaith gywir 
  • datblygu eich sgiliau a'ch profiad presennol i wneud eich sesiynau hyfforddi yn fwy hygyrch

Ffurflen Gais Gweithdy SCUK

Telerau ac Amodau ScUK

Rhestr Brisiau SCUK

SCUK Workshop Price List 2017/18

Cynigion Arbennig
Top