Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Hyfforddi Plant (5-12): Y Genhedlaeth Nesaf

Adfywiwch eich dull o hyfforddi plant

Mae ein gweithdy ymarferol 3 awr newydd yn cynnwys yr  ymchwil ddiweddaraf ar bynciau hanfodol sy'n rhan annatod o hyfforddi plant rhwng 5 a 12 oed. Dyma gyfle cyffrous i chi ailystyried pwyslais eich hyfforddiant a gwella profiad eich cyfranogwyr ifanc. Bydd y penodau newydd yn cael eu cyflwyno mewn modd ymarferol i ddarparu'r holl dechnegau arloesol a'r wybodaeth flaengar sydd eu hangen arnoch i ddod yn hyfforddwr mwy effeithiol.

Byddwch yn:
  • dysgu cymysgedd o fodelau hyfforddi traddodiadol a chyfoes yn seiliedig ar ddatblygu cymwyseddau technegol, tactegol, corfforol, meddyliol a chymdeithasol y cyfranogwyr.
  • edrych yn fanwl ar y system hyfforddi 'C' gyfannol i roi offer newydd i chi i wella eich sgiliau meddal a phersonol.
  • cael ei chyflwyno i egwyddorion Gemau Addysgu ar gyfer Dealltwriaeth (TGfU), ystyriaethau gwybyddol ar gyfer hyfforddi plant 5-12 oed a deall pwysigrwydd ffisioleg plant.
  • dysgu technegau ymarferol hwylus ac arloesol i sicrhau bod plant yn ymgysylltu er mwyn cyd-fynd â'r theori academaidd arloesol

Ffurflen Gais Gweithdy SCUK

Telerau ac Amodau ScUK

 

Rhestr Brisiau Gweithdau PCUK 

SCUK Workshop Price List 2017/18

Cynigion Arbennig
Top