Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cadw'n ddiogel mewn Chwaraeon: Diogelu ar gyfer Gwirfoddolwyr Ifanc (13+)

I bobl ifanc mewn Chwaraeon rhwng 13 a 17 oed

Mae'r gweithdy 2 awr hwn yn darparu gwybodaeth am ddiogelu priodol ar gyfer oedran penodol i hyfforddwyr ifanc, swyddogion, gwirfoddolwyr ac arweinwyr chwaraeon. Dyma'r amgylchedd delfrydol i chi ddatblygu eich hyder o ran adnabod sut beth yw cam-drin plentyn mewn chwaraeon, a sut y dylech weithredu yn briodol i'ch oed a'ch statws, a sut i gadw'ch hun yn ddiogel mewn chwaraeon.

Byddwch yn gallu:
  • adnabod a nodi arferion gwirfoddoli da i gadw plant yn ddiogel 
  • gwybod beth i'w wneud os bydd ganddynt bryderon am blentyn 
  • cefnogi sesiynau chwaraeon diogel ar gyfer plant.

Ffurflen Gais Gweithdy SCUK

Telerau ac Amodau ScUK

Rhestr Brisiau ScUK

SCUK Workshop Price List 2017/18

Archebu Cwrs

Cynigion Arbennig
Top