Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Sports Coach UK

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhedeg gweithdy, gweler y cyrsiau unigol isod sydd ar gael i chi:

Safonau Hyfforddi Gofynnol ar gyfer Hyfforddwyr Active

Hyfforddi Cynhwysol

Cynllunio a Datblygu Plant

Crefft Hyfforddi

 

Am ragor o wybodaeth ar gyrsiau cysylltwch â Samantha White on s.white@glyndwr.ac.uk

Cynigion Arbennig
Top