Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Cyrsiau PGW

10 Ebr
Dyfarniad Cymorth Cyntaf CPC
Dydd Mawrth 10 Ebrill 2018

Cwrs tair awr sy'n datblygu ymwybyddiaeth o dechnegau cymorth cyntaf mewn amgylchedd pêl-droed, gan gefnogi gwybodaeth sylfaenol o ran cynnal bywyd i hyfforddwyr. Darperir adnoddau/adnoddau electronig ychwanegol ar ôl y cwrs.

Archebu nawr


19 Ebr
Dyfarniad Diogelu CPC
Dydd Iau 19 Ebrill 2018

Gweithdy cwrs rhyngweithiol dros dair awr i gefnogi ymgeiswyr i ddatblygu arfer da wrth weithio gyda phlant ac oedolion sy'n agored i niwed o bob rhan o'n chwaraeon.


Bydd y gweithdy yn canolbwyntio ar nodi arfer gwael a chydnabod arwyddion, symptomau a ffurfiau cam-drin a sut i ymateb i bryderon neu ddatgeliadau. Bydd hefyd yn rhoi cyngor ar sut i adnabod pobl a sefydliadau a all helpu a darparu cymorth mewn sefyllfaoedd o'r fath.

Archebu nawr


Cynigion Arbennig
Top