GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Dosbarthiadau rheolaidd

 Dydd Llun

 19.00 - 20.00

 Camu
 

 20.00 - 21.00

 Crefftau Ymladd Gagnon

 Dydd Mawrth

 10.00 - 11.00

 Body Tone
 

 19.00 - 20.30

Ioga Dru

 Dydd Mercher

 19.00 - 20.00

 Body Tone

 

 20.00 - 22.00

 Crefftau Ymladd Gagnon

 Dydd Iau

 18.00 - 19.00

 Pilates Fit

 

 18.00 - 20.00

 Paffio Thai Wrecsam

 

 19.00 - 20.00

 Tae Kwon Do Wrecsam

 

 19.00 - 20.00

 Carate

 Dydd Gwener

 10.00 - 11.00

 Camu

 

 11.15 - 12.00

 Active Age
Dydd Sadwrn

 10.00 - 11.00

 Elite Dance Academy

 

Camu        

Sesiwn ymarfer canu aerobig llawn, yn ddelfrydol ar gyfer tynhau a chynyddu lefelau ffitrwydd.

Prisiau: £3.50 y sesiwn | 2 sesiwn am £6.00 (Brig) | 2 sesiwn am £5.70 (Oddi ar oriau brig)

Bocsio Thai Wrecsam 

Dosbarth egni uchel sy'n addysgu technegau ymosodol ac amddiffynnol. Defnyddir dwylo, penelinoedd a phen-gliniau i daro a chicio gwrthwynebwyr. Mae'n ffurf effeithiol iawn o hunan-amddiffyn. Yn ddelfrydol ar gyfer gwella ffitrwydd a magu hyder.

Prisiau: Iau/Myfyrwyr £4.00 y sesiwn | Dros 16 oed £5.00 y sesiwn

Crefftau Ymladd Gangon

Mae'r GMAA wedi'i leoli yn Wrecsam, rydym yn addysgu crefftau ymladd i oedolion o bob math o fywyd. Mae'r holl gelfyddydau rydym yn eu dysgu yn systemau datrys effeithiol sydd wedi cael eu profi, rydym yn osgoi chwaraeon.

Mae ein cwricwlwm wedi'i rannu'n daflenni gwaith y mae myfyrwyr yn cael eu harwain drwyddynt. Mae hyn yn caniatáu i bob myfyriwr ddysgu ar gyflymder sy'n addas iddyn nhw eu hunain. Gofyniad oedran 18 oed. +

Prisiau: Mae ffioedd y clwb yn cael eu cymryd bob 4 wythnos | £40 am un noson yr wythnos = 8 awr o hyfforddiant | £50 ar gyfer dwy noson yr wythnos = 16 awr o hyfforddiant

gagnon.co.uk   

Body Tone   

Dosbarth cyflyru corff sy'n cynnwys sesiwn ymarfer aerobig ac ymarferion gwrthsefyll amrywiol.

Prisiau: £3.50 y sesiwn | 2 sesiwn am £6.00 (Brig) | 2 sesiwn am £5.70 (Oddi ar oriau brig)

Carate         

Celfyddyd hunan-amddiffyn sy'n dangos sgiliau hunanddiogelu ymarferol a addysgir gan ein hyfforddwr cymwys, Roger Williams.

Prisiau:  Plant £2.00 | Oedolion £3.00

 TKD (Tae Kwon Do) Wrecsam              

Celfyddyd hunan-amddiffyn o Gorea yw hon sy'n adnabyddus am ei thechnegau cicio cyflym.
Fe'i dysgir gan hyfforddwyr sydd wedi'u cymhwyso'n llawn, a chanddynt wiriadau CRB: Julie Price - gwregys du 6ed radd a Tracy Fry -gwregys du 3edd radd.

hope-wrexham-tkd.co.uk

Active Age              

Mae'r dosbarth hwn i ddechreuwyr yn ddelfrydol i bobl nad ydynt wedi cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol ers cyfnod hir. Mae'r dosbarth yn cynnwys sesiwn ffitrwydd effaith isel ynghyd â Pilates.

Prisiau:  £3.50 y sesiwn| £20.00 am gerdyn sesiwn 7 wythnos

Elite Dance Academy

Profiad hwyliog, egnïol a phleserus mewn amgylchedd cyfeillgar croesawgar lle mae gennym y nod o gynyddu  hyblygrwydd, ystod symudiad a chryfder corfforol a dyfalbarhad plant, yn ogystal â'r cyfle i fod yn rhan o dîm a gwneud ffrindiau newydd.

facebook.com/elitedanceacademywrexham


Cynhelir pob dosbarth yn y Ganolfan Chwaraeon ar brif gampws Wrecsam - am ragor o fanylion ffoniwch 01978 293275 neu anfonwch e-bost i sportsbookings@glyndwr.ac.uk 

Cynigion Arbennig
Top