GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Clybiau dros y Gwyliau

 

Ysgol Bêl-droed Sefydliad Cymunedol y Cae Ras 

Dydd Mawrth 20 & Dydd Mercher 21 Awst

Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Mae'r Ysgol Bêl-droed ar agor i fechgyn a merched 5-12 oed.  Dewch â dillad addas ar gyfer y diwrnod, esgidiau rhedeg a diodydd llonydd. 

Amser: 10yb-1yp

Pris: £10.00 y plentyn (disgownt ar gyfer Dreigiau Iau)

Rhaid archebu eich lle ymlaen llaw oherwydd bod nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.

Ffoniwch 07809 428851 neu anfonwch e-bost i rcf@wrexhamafc.wst.org.uk am ragor o fanylion ac i archebu lle.

 

Clybiau dros Gwyliau

Gwersyll Gwyliau Pêl-rwyd Dreigiau'r Gogledd

Dydd Mercher 21 Awst

Dydd Mercher 28 Awst 

Canolfan Chwaraeon Glyndwr Wrecsam

Caiff pob gwersyll ei redeg gan Hyfforddwyr a chanddynt gymwysterau UKCC.
Ar gyfer bechgyn a merched rhwng 10 a 15 oed; croesewir pob gallu.

Amser: 9yb-12yp

Pris: £10 y plentyn y dydd

Ffoniwch 01978 293275 neu e-bostiwch sportsbookings@glyndwr.ac.uk am ragor o fanylion ac i logi lle.

Cynigion Arbennig
Top