GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Clybiau dros y Gwyliau

 

Ysgol Bêl-droed Sefydliad Cymunedol y Cae Ras 

  • Dydd Mawrth, Chwefror 26
  • Dydd Mercher, Chwefror 27
  • Dydd Iau, Chwefror 28


Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Mae'r Ysgol Bêl-droed ar agor i fechgyn a merched 5-12 oed.  Dewch â dillad addas ar gyfer y diwrnod, esgidiau rhedeg a diodydd llonydd. 

Pris: £10.00 y plentyn (disgownt ar gyfer Dreigiau Iau)

Rhaid archebu eich lle ymlaen llaw oherwydd bod nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.

Ffoniwch 07792788623 neu anfonwch e-bost i rcf@wrexhamafc.wst.org.uk am ragor o fanylion ac i archebu lle.


Gwersyll Gwyliau Pêl-rwyd Dreigiau'r Gogledd


Canolfan Chwaraeon Glyndwr Wrecsam

Caiff pob gwersyll ei redeg gan Hyfforddwyr a chanddynt gymwysterau UKCC.
Ar gyfer bechgyn a merched rhwng 10 a 15 oed; croesewir pob gallu.

Pris: £7.00 y plentyn

Ffoniwch 01978 293275 neu e-bostiwch sportsbookings@glyndwr.ac.uk am ragor o fanylion ac i logi lle.

Clybiau dros Gwyliau

Gwersyll Gwyliau Pêl-rwyd Dreigiau'r Gogledd
Dydd Mercher 01 Tachwedd 2017, 9am - 12 canol dydd
Canolfan Chwaraeon Glyndwr Wrecsam

Caiff pob gwersyll ei redeg gan Hyfforddwyr a chanddynt gymwysterau UKCC.
Ar gyfer bechgyn a merched rhwng 10 a 15 oed; croesewir pob gallu.

Pris: £7.00 y plentyn

Ffoniwch 01978 293275 neu e-bostiwch sportsbookings@glyndwr.ac.uk am ragor o fanylion ac i logi lle.

Gwersyll pel-rwyd
Cynigion Arbennig
Top