GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Clybiau dros y Gwyliau

Clwb Pêl-rwyd Wrecsam

Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Dydd Mercher 30 Hydref 2019

Amser: 0900 - 1200

Pris: £10.00 y plentyn y dydd

Caiff pob gwersyll ei redeg gan Hyfforddwyr a chanddynt gymwysterau UKCC.
Ar gyfer bechgyn a merched rhwng 10 a 15 oed; croesewir pob gallu.

Ffoniwch 01978 293275 neu e-bostiwch sportsbookings@glyndwr.ac.uk am ragor o fanylion ac i logi lle.

Ysgol Bêl-droed Sefydliad Cymunedol y Cae Ras

Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Dydd Mawrth 29 & Dydd Mercher 30 Hydref 2019

Amser: 1000 - 1300

Pris: £10.00 y plentyn (disgownt ar gyfer Dreigiau Iau)

Mae'r Ysgol Bêl-droed ar agor i fechgyn a merched 5-12 oed. Dewch â dillad addas ar gyfer y diwrnod, esgidiau rhedeg a diodydd llonydd.

Rhaid archebu eich lle ymlaen llaw oherwydd bod nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.

Ffoniwch 07809 428851 neu anfonwch e-bost i rcf@wrexhamafc.wst.org.uk am ragor o fanylion ac i archebu lle.

 
Cynigion Arbennig
Top