Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Clybiau dros y Gwyliau

Gwersyll Gwyliau Pêl-rwyd Dreigiau'r Gogledd
Dydd Mercher 01 Tachwedd 2017, 9am - 12 canol dydd
Canolfan Chwaraeon Glyndwr Wrecsam

Caiff pob gwersyll ei redeg gan Hyfforddwyr a chanddynt gymwysterau UKCC.
Ar gyfer bechgyn a merched rhwng 10 a 15 oed; croesewir pob gallu.

Pris: £7.00 y plentyn

Ffoniwch 01978 293275 neu e-bostiwch sportsbookings@glyndwr.ac.uk am ragor o fanylion ac i logi lle.


Ysgol Bêl-droed Sefydliad Cymunedol y Cae Ras 

Dydd Mawrth 31 Hydref 2017, 10am - 1pm
Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Mae'r Ysgol Bêl-droed ar agor i fechgyn a merched 5-12 oed.  Dewch â dillad addas ar gyfer y diwrnod, esgidiau rhedeg a diodydd llonydd. 

Pris: £10.00 y plentyn (disgownt ar gyfer Dreigiau Iau)

Rhaid archebu eich lle ymlaen llaw oherwydd bod nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.

Ffoniwch 07792788623 neu anfonwch e-bost i matthew.jones@wrexhamafcwst.org.uk am ragor o fanylion ac i archebu lle.

Mae dau sesiwn arall ar gael mewn lleolidau eraill yn ystod hanner tymor yr Hydref. Gallwch weld y manylion isod am ragor o fanylion.

Racecourse Community Foundation Soccer Schools 

Clybiau dros Gwyliau

Gwersyll Gwyliau Pêl-rwyd Dreigiau'r Gogledd
Dydd Mercher 01 Tachwedd 2017, 9am - 12 canol dydd
Canolfan Chwaraeon Glyndwr Wrecsam

Caiff pob gwersyll ei redeg gan Hyfforddwyr a chanddynt gymwysterau UKCC.
Ar gyfer bechgyn a merched rhwng 10 a 15 oed; croesewir pob gallu.

Pris: £7.00 y plentyn

Ffoniwch 01978 293275 neu e-bostiwch sportsbookings@glyndwr.ac.uk am ragor o fanylion ac i logi lle.

Gwersyll pel-rwyd
Cynigion Arbennig
Top