Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyrsiau Chwaraeon

Cyrsiau Chwaraeon

Beth bynnag fo'ch diddordeb mewn chwaraeon, boed ar gyfer perfformiad neu gyfranogiad neu iechyd, lles ac adferiad. Mae Wrecsam Glyndwr yn cynnig nifer o gyfleoedd i chi ennill cymhwyster sy'n gysylltiedig â chwaraeon.

Edrychwch ar ein cyrsiau isod i gael rhagor o wybodaeth:

Gwyddor Chwaraeon

Hyfforddi

Rheolaeth

  • BSc (Anrh) Rheolaeth Chwaraeon

Adfer

Cynigion Arbennig
Top