GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Campws egniol

Mae rhaglen y Campws Actif yn fenter sy'n annog myfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam i fod yn fwy egnïol a gwneud dewisiadau iachach bob dydd.

Sefydlwyd y fenter gyda chymorth arian gan Chwaraeon Cymru, a chafodd ei gyflwyno i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw yn y gweithle ac yn y cartref. Safon Iechyd Gorfforaethol (SIC) yw hon a bennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Y SIC yw'r marc ansawdd ar gyfer hybu iechyd yn y gweithle yng Nghymru, a gyflwynir mewn categorïau Efydd, Arian, Aur a Platinwm i sefydliadau sy'n gweithredu arferion i hyrwyddo iechyd a lles eu gweithwyr.

Mae'r rhaglen yr ydym yn ei hyrwyddo o'r Ganolfan Chwaraeon yn annog pawb i gymryd rhan mewn rhyw fath o weithgaredd. Gallai fod yn rhywbeth mor syml â defnyddio'r grisiau yn lle'r lifft a dewis darn o ffrwythau yn hytrach na phecyn o greision ar gyfer byrbryd.

Gweithgareddau

Mae tîm Chwaraeon Glyndwr Wrecsam yn trefnu nifer o weithgareddau sydd wedi'u hanelu'n benodol at staff a myfyrwyr er mwyn annog cymryd rhan mewn ymarfer corff ochr yn ochr â'u gwaith neu eu hastudiaethau. Mae yna opsiynau i gymryd rhan yn ystod eich egwyl cinio neu ar ôl darlithoedd / oriau swyddfa.

Ffwtsol

Mae Ffwtsol yn gêm bêl-droed gyffrous, cyflym a chwaraeir yn eang ar draws y byd ac fe'i cydnabyddir yn swyddogol gan UEFA a FIFA. Mae Futsal yn gêm pum bob ochr, a chwaraeir fel arfer ar gae fflat dan do gyda goliau maint hoci a phêl maint pedwar gyda bowns is.

Gall staff a myfyrwyr ymuno â gêm bob dydd Gwener am 12pm.

Hurio Beiciau

Mae gan y Ganolfan Chwaraeon nifer o feiciau sydd ar gael i'w llogi ar gyfer staff a myfyrwyr. Gellir cael hyd i ragor o wybodaeth am y cynllun hurio beic yma.

Undeb y Myfywyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Mae chwarae chwaraeon yn rhan anhepgor o fywyd prifysgol ac nid yn unig fydd o'n eich helpu i fyw ffordd o fyw bywiog yn ystod eich cyfnod yma ond mae hefyd yn ffordd wych o gyfarfod a gwneud ffrindiau newydd. O gêm gyflym o Dennis Bwrdd yn Undeb y Myfyrwyr, i ymuno â chymdeithas neu gynrychioli'r Brifysgol ar lefel Genedlaethol, mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan.

Ewch i wefan Undeb y Myfywyr i gael gwybod mwy!

Cynigion Arbennig
Top