GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Campws egniol

Mae rhaglen y Campws Actif yn fenter sy'n annog myfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam i fod yn fwy egnïol a gwneud dewisiadau iachach bob dydd.

Sefydlwyd y fenter gyda chymorth arian gan Chwaraeon Cymru, a chafodd ei gyflwyno i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw yn y gweithle ac yn y cartref. Safon Iechyd Gorfforaethol (SIC) yw hon a bennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Y SIC yw'r marc ansawdd ar gyfer hybu iechyd yn y gweithle yng Nghymru, a gyflwynir mewn categorïau Efydd, Arian, Aur a Platinwm i sefydliadau sy'n gweithredu arferion i hyrwyddo iechyd a lles eu gweithwyr.

Mae'r rhaglen yr ydym yn ei hyrwyddo o'r Ganolfan Chwaraeon yn annog pawb i gymryd rhan mewn rhyw fath o weithgaredd. Gallai fod yn rhywbeth mor syml â defnyddio'r grisiau yn lle'r lifft a dewis darn o ffrwythau yn hytrach na phecyn o greision ar gyfer byrbryd.

Gweithgareddau

Mae tîm Chwaraeon Glyndwr Wrecsam yn trefnu nifer o weithgareddau sydd wedi'u hanelu'n benodol at staff a myfyrwyr er mwyn annog cymryd rhan mewn ymarfer corff ochr yn ochr â'u gwaith neu eu hastudiaethau. Mae yna opsiynau i gymryd rhan yn ystod eich egwyl cinio neu ar ôl darlithoedd / oriau swyddfa.

Tennis Bwrdd Campws Egnïol

Yn dechrau 30 Medi 2019

Dydd Llun, 1200 tan 1300Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

£2.00 yr unigolyn yr awr  

Bydd byrddau ar gael rhwng 1200 a 1300. Bydd tri bwrdd ar gael i ddechrau, gyda lle i gynyddu hynny petai’r niferoedd yn gwneud hynny’n ofynnol.  

Futsal Campws Egnïol

Yn dechrau 1 Hydref 2019 

Dydd Mawrth, 1600 tan 1700 - Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 

£2.00 yr unigolyn yr awr

Beth ydi Futsal?

Mae’r enw’n cyfuno’r geiriau Sbaenaidd am ‘neuadd’ – sala a ‘phel-droed’ – Futbol, i greu Futsal.

Futsal ydi ffurf swyddogol pel-droed timau bach a gydnabyddir ac a gefnogir gan FIFA, UEFA a Chymdeithas Bel-droed Cymru. Cynhelir Cwpan y Byd Futsal gan FIFA a Phencampwriaethau Ewropeaidd UEFA ar gyfer timau cenedlaethol. Yn ychwanegol, mae’r clybiau ar y brig ledled Ewrop yn mynd ymlaen i gystadleuaeth yn dilyn yr un drefn â Chynghrair y Pencampwyr o’r enw Cwpan Futsal UEFA. 

Mae rheolau Futsal yn debyg iawn i bel-droed 11 yr ochr gyda llawer o’r sgiliau a’r technegau’n drosglwyddadwy. Gêm pump bob ochr ydi Futsal, sy’n cael ei chwarae ar faes dan do gwastad gyda phêl maint 4 sy’n bownsio 30% yn llai na phêl arferol. Mae’n cael ei chwarae yn unol â llinellau ystlys ac mae’r holl chwaraewyr yn cael mynd i mewn i’r ardal cwrt cosbi a chwarae’r bêl uwchben uchder y pen. Yn Futsal mae chwaraewyr yn cael eu rhoi mewn sefyllfa lle mae’n rhaid iddynt dderbyn neu chwarae tra dan bwysau mewn gwagle cyfyng. Mae galwadau’r gêm yn golygu bod rhaid i chwaraewyr ddatblygu gallu technegol, gweledigaeth ac ymwybyddiaeth ragorol, gwneud penderfyniadau dan bwysau ac ymdopi gyda gofynion corfforol cyflymder y gêm. 

Aml-chwaraeon Campws Egnïol

(Badminton / Tennis bwrdd /Pêl fasged neu Futsal)

Yn dechrau 2 Hydref 2019 

Dydd Mercher, 1300 tan 1400 - Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 

£2.00 yr unigolyn yr awr

Pel-fasged Campws Egnïol 

Yn dechrau 3 Hydref 2019

Dydd Iau, 1600 tan 1700 - Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 

£2.00 yr unigolyn yr awr

Bydd tri chwrt ar gael rhwng 1200 a 1400, a gellir cynyddu hyn os yw’r niferoedd sy’n mynychu’n golygu bod hynny’n ofynnol

Badminton Campws Egnïol

Dydd Gwener, 1200 tan 1400 - Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 

£2.00 yr unigolyn yr awr

Bydd tri chwrt ar gael rhwng 1200 a 1400, a gellir cynyddu hyn os yw’r niferoedd sy’n mynychu’n golygu bod hynny’n ofynnol

Llogi Beics

Mae Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig gwasanaeth llogi beics i staff a myfyrwyr eu defnyddio rhwng campysau ac o gwmpas Wrecsam. (Llogi beic am 7 diwrnod am £10.00)

Mae 17 beic ar gael i’w llogi ar hyn o bryd (dau o’r rhain ar gampws Llaneurgain) a gellir eu llogi am hyd at 7 diwrnod ar y tro. 

Dysgwch fwy am y cynllun llogi beics yma.

Cynigion Arbennig
Top