Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Chwaraeon

Prifysgol Wrecsam Glyndwr
Chwaraeon a Ffitrwydd

Darganfod ein Lleoliadau a Chyfleusterau
Gweld ein cynigion arbennig diweddaraf
Campws egniol

Cael Hyd i Ni

Canolfan Chwaraeon Glyndwr Wrecsam,
Campws Plas Coch,
Ffordd yr Wyddgrug,
Wrecsam,
LL11 2AW

Amseroedd Agor

Canolfan Ffitrwydd

7.00am - 9.00pm (LLun-Gwe)
9.00am - 5.00pm (Sad-Sul)*

Cae Artiffisial Tywod (SATP) a Chyfleusterau Dan-do

9.00am - 10.00pm (LLun-Gwe)
9.00am - 6.00pm (Sad-Sul)*

Cae Artiffisial Dŵr

9.00am - 9.00pm (LLun-Gwe)
9.00am - 6.00pm (Sad-Sul)*

Mae'n bosibl y bydd amseroedd agor yn destun newid dros y penwythnos - ffoniwch i gadarnhau

Cysylltu â ni

Ffoniwch

01978 293 275

E-bost

sportsbookings@glyndwr.ac.uk

Cyfryngau Cymdeithasol

Twitter: @GlyndwrUniSport

Top