GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Rachel Holian

Rachel Holian

Mae Rachel yn astudio MA Ymarfer Celf.

 

Beth oeddech chi'n ei wneud cyn dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Graddiais gyda gradd BA (Anrh) dosbarth 1af mewn Dylunio 3D o Brifysgol Fetropolitan Manceinion yn 2005, yr wyf wedi bod yn gweithio fel darlithydd celf a dylunio rhan amser yng Ngholeg Cambria ers 2006.

Ers graddio, rwyf wedi parhau i weithio fel ceramegydd rhan amser yn fy stiwdio gartref gan arddangos a gwerthu gwaith trwy orielau a sioeau.

Beth oedd wedi eich denu chi i Brifysgol Wrecsam Glyndŵr?

Roedd fy ymarfer fel arlunydd wedi arafu ac roeddwn i'n teimlo bod angen 'ffocws' arnaf a chyfle i ddatblygu fy ngwaith ymhellach wrth wella fy sgiliau. Mae'r rhaglen MA wedi'i theilwra i fod yn hyblyg gyda chyfarwyddyd ac arbenigedd, fel y gellir cyfuno ac archwilio ffiniau crefft a chelf gain mewn ffyrdd nad not ydynt yn bosibl ar gyrsiau MA mwy 'penodol' eraill.

Sut mae'r awyrgylch o gwmpas y campws?

Cyfeillgar a chefnogol.

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich cwrs?

Rwy'n mwynhau'r 'ffocws' a'r posibiliadau newydd o ran cyfeiriad fy ymarfer.  Mae hyn wedi bod yn bosibl ac wedi cael ei wireddu drwy gymysgedd o ymarfer yn y gweithdy, aseiniadau theori, a beirniadaethau a thiwtorialau gyda thiwtoriaid arbenigol.

Beth ydych chi'n gobeithio ei wneud pan fyddwch chi'n graddio?

Parhau fel ceramegydd gweithiol â dull gweithredu mwy medrus â mwy o ffocws, yn gwerthu ac yn arddangos drwy orielau a sioeau.

Sut oedd y cymorth?

Yn dda, mae'r sesiynau beirniadu gyda thiwtoriaid wedi cefnogi ac wedi annog cynhyrchu a datblygu gwaith newydd.

Sut ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi elwa o astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Rwyf wedi elwa trwy allu cynhyrchu corff newydd o waith. Mae fy sgiliau ymarferol wedi datblygu, ac rwyf wedi gallu ymestyn fy ngwybodaeth a'm cysyniadau y tu ôl i'm gwaith.

Pe baech chi'n crynhoi eich profiad ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam mewn un gair, beth fyddai hynny a pham?

Datblygu. Gan fy mod wedi cael yr amser, y gefnogaeth a'r adnoddau i ddatblygu fy ymarfer fel ceramegydd.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top