GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Paige Tynan

Paige Tynan

BSc Arnh Gwyddor Fforensig 3ydd blwyddyn

 

Beth oeddech chi’n gwneud cyn dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Roeddwn i’n astudio gofal plant mewn coleg lleol.

Beth ddenodd chi i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Mae yna gymaint o gyfleusterau ar gyfer myfyrwyr fforensig, gan gynnwys y tŷ lleoliad trosedd a’r cyfleuster taffonomig (neu’r ‘fferm cyrff’), sydd ar gael i’w defnyddio at ddibenion ymchwil i lefel 5 neu 6. Rydw i hefyd yn hoffi’r ffaith nad yw’r brifysgol mewn dinas fawr a bod y dosbarthiadau yn llai.

Sut awyrgylch sydd o amgylch y campws?

Mae’r awyrgylch yn dda o amgylch y campws ac mae Undeb y Myfyrwyr yn trefnu llawer o nosweithiau ar gyfer myfyrwyr.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am eich cwrs?

Rydw i’n caru ochr ymarferol y cwrs, yn enwedig yr holl amser yn y labordy a chynnal ymchwil yn y fferm cyrff.

Beth ydych chi’n gobeithio gwneud unwaith ichi raddio?

Fe hoffwn i barhau gyda fy addysg yma ym Mhrifysgol Glyndwr drwy wneud cwrs meistr mewn anthropoleg fforensig a bioarchaeoleg gyda’r gobaith o symud ymlaen wedyn i fod yn anthropolegydd fforensig.

Sut fu’r gefnogaeth?

Mae’r gefnogaeth wedi bod yn wych. Mae e-byst yn cael eu hateb yn gyflym iawn ac os oes unrhyw faterion maent yn cael eu datrys mewn modd priodol ac effeithlon.

Sut ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi elwa o astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Rydw i’n llawer mwy hyderus. Rydw i wedi newid llwybr fy ngyrfa yn gyfan gwbl. Rydw i hefyd wedi cael cyfle i ychwanegu at fy natblygiad proffesiynol, drwy fynychu cyfleuster ymchwil taffanomig yn Knoxville a’r carchar diogelwch eithaf yn Nashville. Hefyd, dros yr haf eleni mi fyddaf yn mynychu ysgol gwaith maes Odyssey yng Nghyprus, er mwyn gwella fy ngwybodaeth mewn osteoleg dynol. Rydw i hefyd wedi mynychu sawl gweithdy yn y DU ar destun olion dynol.

Petaech chi’n crynhoi eich profiad ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam gydag un gair, beth fyddai hynny, a pham?

Trawsnewidiol, oherwydd y cyfle, yr her, i newid a datblygu.  

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top