GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Lizz Morley

Lizz Morley


Iechyd Meddwl a lles, Blwyddyn 1af

 

Beth oeddech chi’n gwneud cyn dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Roeddwn i’n rhedeg fy musnes trin gwallt llwyddiannus a hynny am 10 mlynedd, ac fe benderfynais fod angen newid cyfeiriad arnaf i. 

Beth ddenodd chi i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Y ffaith bod y sail myfyrwyr yn amrywiol yma. Roeddwn i wedi bod ar gwrs byr ac fe deimlais mai dyma ble roeddwn i am fod.  

Ddaethoch chi i ddiwrnod agored? Sut aeth hi?

Roedd yn hynod gyffrous. Siaradais i gyda darlithwyr oedd yn ddefnyddiol iawn, a hefyd gyda’r adran gyllid a derbyniadau. Roedd dod i’r diwrnod agored hefyd yn  ddefnyddiol o ran fy nghynorthwyo i wneud penderfyniad i ymrestru ar fy nghwrs.

Sut awyrgylch sydd o amgylch y campws?

Eithaf hamddenol ond yn lle hapus.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am eich cwrs?

Yn od iawn, ysgrifennu traethodau, darllen am iechyd meddwl a sut mae pethau wedi datblygu.  

Beth ydych chi’n gobeithio gwneud unwaith ichi raddio?

Rydw i’n gobeithio gallu helpu i leihau stigma a rhagfarn.  

Sut fu’r gefnogaeth?

Rhagorol. Rydw i’n gweld y tîm cynhwysiant yn rheolaidd am fod gen i ddyslecsia, a syndrom Irlen. Mae’r gefnogaeth academaidd yn y llyfrgell yn wych. A phan fo pethau’n mynd yn anodd, mae’n hawdd iawn mynd at bob un o’r darlithwyr.

Sut yn eich barn chi rydych chi wedi elwa o astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?  

Rydw i wedi tyfu mewn hyder ac yn teimlo na chefais fy meirniadu o ran fy sgiliau academaidd.

Petaech chi’n crynhoi eich profiad ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam gydag un gair, beth fyddai hynny a pham?

Ysbrydoledig! Rydw i’n berson newydd. Mae gen i ddyheadau newydd nad oedd gen i o’r blaen. Rydw i wedi cwrdd â phobl sy’n wirioneddol ysbrydoledig, ar fy nghwrs ac oddi mewn i’m cwrs.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top