GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
lianne vernon

Lianne Vernon

Gwnaeth Lianne ymweld â Diwrnod Agored yn y brifysgol ar ôl i ffrind awgrymu y dylai alw heibio. Er nad oedd yn siŵr p’un a oedd addysg yn iawn iddi hi, roedd Lianne yn hoffi’r hyn a welodd, nes siarad â staff a darlithwyr a chofrestru ar gyfer gradd BSc Anrhydedd mewn Peirianneg Fodurol (gyda blwyddyn sylfaen) ac ers hynny, mae pethau wedi mynd o nerth i nerth.

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Roeddwn i’n gwneud gwaith glanhau ac yn weithiwr gofal – roeddwn i’n ei fwynhau yn y lle cyntaf ond doeddwn i ddim eisiau bod yn y swyddi hynny am byth.

Beth a’ch denodd i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Gwnaeth ffrind i mi ddweud wrtha’ i am y brifysgol, es i Ddiwrnod Agored, gweld beth oedd yn mynd ymlaen nes meddwl ‘dyna’r peth perffaith i mi.’ Dechreuais ar Flwyddyn Sylfaen yn astudio Technoleg Ceir Perfformio ac rydw i’n gobeithio mynd ymlaen i ddilyn Gradd Meistr erbyn hyn. Fi yw’r cyntaf o blith pedwar plentyn fy mam i fynd i’r brifysgol.

Erbyn hyn, rydw i’n dod i mewn trwy’r amser. Rydw i’n dod i mewn ar gyfer Diwrnodau Agored, yn helpu allan ar bob un o’r ceir – maen nhw’n gwybod yn y man gwaith os bydd angen unrhyw un rywdro y byddaf yn fodlon helpu. Bob dydd Gwener, byddaf i mewn o 8.30am ymlaen a ‘does gen i ddim darlithoedd na dim fel hynny chwaith!

Sut mae’r gefnogaeth wedi bod?

Mae’r darlithwyr wedi dysgu llawer i mi, maen nhw’n helpu i roi persbectif i rywun ac yn cyfathrebu fel y byddwch yn gweld sut mae’r hyn maen nhw’n ei ddweud yn gweithio’n ymarferol. Maen nhw’n cysylltu pethau â realiti, fel bod modd i chi eu deall.

Allai rhywun ddim gofyn am diwtoriaid gwell – os ydych yn cael anhawster, gallwch fynd i siarad â nhw, os oes gennych broblem bersonol, gallwch fynd i siarad â nhw, byddan nhw’n gwneud popeth o fewn eu gallu i’ch helpu chi, i’ch diweddaru ac i sicrhau eich bod yn delio â’ch gwaith. Gan fy mod i’n fodlon helpu fy hun, ac i wneud y gwaith, maen nhw’n fodlon fy helpu i.

Beth oedd y peth gorau am eich amser hyd yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Rydw i bellach yn gweithio ar gwpl o brosiectau ceir cydrannol yn fy amser fy hun o ganlyniad i’m hastudiaethau. Roeddwn i wedi bod yn helpu ein Goruchwyliwr Man Gwaith, gyda char cydrannol Haynes yn y man gwaith a gwnaeth argymell y dylwn i gael un – es i gam ymhellach na hynny trwy gael dau! Rydw i’n mynd i’w trwsio, ac yna eu dangos ar draws y wlad.

Beth ydych yn gobeithio ei wneud pan fyddwch yn graddio?

Yn y pen draw, fy uchelgais yw cymhwyso fy astudiaethau i Fformiwla Un. Dyna le y byddwn i wrth fy modd yn cyrraedd. Mae injans Fformiwla Un yn injans 1.6 litr, ac mae’r ceir hynny yn teithio ar 200 milltir yr awr – mae rhywun yn gwylio hynny ac yn gofyn ‘sut?’ Dyna un o’r rhesymau pam fy mod i’n astudio’r cwrs yma a’r maes lle byddwn i wrth fy modd yn cael gyrfa – rydw i’n mynd i ddechrau ar y gwaelod a gweithio fy ffordd i fyny.”  

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top