GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Joe Hackney

Joe Hackney

Joe Hackney

BSc (Anrh) Rheolaeth Adeiladu, 3edd flwyddyn

 

Beth oeddech chi’n ei gwneud cyn dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Cyn i mi ddechrau prifysgol, roeddwn i’n saer i adeiladwr tai.

Beth a’ch denodd i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Roeddwn i’n hoffi’r ffaith fod PGW ar fy ngharreg drws, a'u bod nhw’n derbyn myfyrwyr ar sail eu profiad nid dim ond system pwyntiau UCAC.

A wnaethoch chi fynychu diwrnod agored? Beth oedd eich argraffiadau?

Da, roedd yn awyrgylch braf, croesawgar a chyffrous.

A oedd yn ddefnyddiol?

Oedd, mi oedd. Tra roeddwn i yna, dywedodd fy narlithwyr i mi mai dim ond dau ddiwrnod yr wythnos oedd cwrs llawn amser ac y byddwn i’n gorffen mewn tair blynedd yn hytrach nap hump. Wnaeth y tîm cyngor ariannol i fyfyrwyr fy helpu i ganfod pa gyllid oedd ar gael beth oedd y ffyrdd gorau o wneud cais am arian.

Sut oedd awyrgylch y campws? 

Roedd yn awyrgylch bywiog a chyfeillgar

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am eich cwrs?

Dw i’n dipyn o ‘geek’, felly dwi’n mwynhau ysgrifennu fy aseiniadau! Dw i hefyd yn mwynhau dysgu am bwnc dw i’n frwdfrydig iawn amdano a defnyddio’r wybodaeth dw i wedi’i hennill yn fy ngwaith.

Beth ydych chi’n gobeithio ei gwneud unwaith ichi raddio?

Dw i eisoes yn Ddirprwy Reolwr Safle ar safe adeiladu tri diwrnod yr wythnos, felly mi hoffwn i symud ymlaen i fod yn Rheolwr Safle a Rheolwr Cytundebau.

Sut fu’r gefnogaeth?

Mae’r gefnogaeth wedi bod yn wych, mae fy narlithwyr bob amser yn barod i ateb cwestiynau, neu fynd dros bethau.

Sut ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi elwa o astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Os na fyddwn i wedi dechrau fy ngradd, byddwn i’n sicr ddim wedi cael y swydd dw i’n ei gwneud rŵan. Mae hefyd wedi rhoi llawer mwy o hunanhyder i mi.

Sut fyddech chi’n crynhoi eich profiad o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam mewn gair?

Mewnweledol - mae fy amser yn Glyndŵr wedi rhoi dealltwriaeth llawer dwysach a fwy llydan o’r diwydiant dw i am ddilyn gyrfa ynddo.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top