GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Harjinder Mackenzie

Harjinder Mackenzie

Harjinder Mackenzie
Professional Graduate Certificate In Education (PGCE)

Beth oeddech chi'n ei gwneud cyn dod i Glyndŵr?

Cyn dechrau cwrs ôl-raddedig, wnes i astudio BSC (Anrh) mewn Seicoleg a graddio hefo gradd dosbarth cyntaf.

Beth ddenasoch chi i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, ac i'r cwrs?

Wnes i fwynhau fy amser ym mhrifysgol yn fawr iawn ac roeddwn i eisiau parhau i ddysgu er mwyn helpu pobl eraill i wireddu eu gwir botensial, felly dewisais astudio am PGCE.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau mwyaf am y cwrs?

Rydw i wedi dysgi lawer wrth wneud PGCE, un o'r pethau mwyaf arwyddocaol ydy pwysigrwydd gwahaniaethiad ac ymarfer cymhwysol, achos mae dysgwyr yn dod o sawl gefndir diwylliannol ac econonomiaidd-gymdeithasol, gydag anghenion ac arddulliau dysgu amrywiol.

Rydw i hefyd wedi dysgu sut i adnabod a chefnogi darpar ddysgwyr all fod ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae hyn wedi cryfhau fy nghred mewn pwysigrwydd dod i nabod dysgwyr ac adeiladu dealltwriaeth dda gyda nhw er mwyn fod yn gefnogol a chymhwysol.

Beth sy'n gwneud y cwrs yn arbennig yn fy marn i ydi'r darlithwyr a mentoriaid rhagorol. Maen nhw i gyd yn ddeallgar, deallus a hawdd mynd atyn nhw sydd yn gwneud dysgu'n hwyl.

Beth wnaeth eich synnu mwyaf am astudio'r cwrs?

Ges i'n synnu pa mor gefnogol mae fy nghyfoedion wedi bod o lwyddiant ei gilydd a faint mae'r cwrs wedi helpu fi datblygu fy hyder a hunan-effeithiolrwydd.

Sut ydych yn feddwl bydd y cwrs yn helpu'ch gyrfa?

Rydw i nawr yn teimlo'n gyfforddus yn sefyll o flaen myfyrwyr gynnal sesiynau addysgu (rhywbeth 'doeddwn i byth yn meddwl buaswn i'n gallu ei gwneud!). Ar ôl ennill fy ngradd, buaswn i'n hoffi addysgu mewn addysg uwch, a pharhau i ddysgu yn ogystal ag ennill y QTLS wrth addysgu.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top