GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
EWA BRZEZINSKA

EWA BRZEZINSKA

Beth oeddech chi’n gwneud cyn dod yma i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Cyn imi ddod i’r brifysgol roeddwn i’n gweithio mewn sba iechyd, ble roeddwn i’n ymarfer a gwella fy sgiliau ac ehangu fy ngwybodaeth drwy’r amser. Ar ôl treulio pedair blynedd yn gweithio yno, fe benderfynais ei bod hi’n amser i gamu ymlaen, a dyna pam y penderfynais i geisio am le ar y cwrs gradd mewn Adsefydlu a Rheoli Anafiadau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

Beth ydych chi’n mwynhau fwyaf am eich cwrs?

Rwy’n caru’r clinig, rydw i’n berson ymarferol, ac yn caru gweld y wybodaeth newydd sydd gen i yn cael ei rhoi ar waith. Rydw i wrth fy modd yn rhyngweithio gyda’r cleientiaid a gweld sut gall y therapydd wella eu hiechyd a’u lles.

 

Sut fu’r gefnogaeth?

Mae’r gefnogaeth gan y darlithwyr a’r staff wedi bod yn wych, am eu bod nhw wastad yno i ni. Maen nhw’n hyblyg iawn o ran apwyntiadau neu gymorth. Mae yna ddigon o gefnogaeth ar gael hefyd gan y brifysgol, sgiliau academaidd, mae’r tîm anableddau yn wych felly ydw, rydw i’n mwynhau’n fawr iawn.

 

Beth hoffech chi wneud wedi graddio?

Rwy’n gobeithio cael swydd ble medraf i ennill mwy o wybodaeth ac ehangu a gwella fy sgiliau yn helpu fy nghleifion. Hefyd, fe hoffwn i barhau gyda fy ngyrfa a cheisio am le ar gwrs meistr mewn ffisiotherapi.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top