GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Elizabeth Wakely

Elizabeth Wakely

Mae Elizabeth yn astudio BA (Anrh) Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Darllenwch ei story yma. 

Beth oeddech chi’n ei gwneud cyn dod yma i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Roeddwn i’n ysgrifenyddes i nifer o reolwyr a chyfarwyddwr mewn adran HR brysur gwmni cenedlaethol.

Beth ddenoch chi i PGW ac i’r cwrs?

Roeddwn i eisiau cwblhau newid gyrfa ac i gael mwy o amser i fod gyda’n teulu. Mae Glyndŵr, gan ei fod yn lleol, yn ddelfrydol ac mae gan y brifysgol enw da. Cymerais i olwg ar gyrsiau prifysgolion eraill gerllaw, ond roedd Glyndŵr oedd y mwyaf addas i mi.

Sut awyrgylch sydd ar y campws?

Mae’r awyrgylch yn gyfeillgar a hwylus. Mae gan fyfyrwyr a staff gwên ar eu hwynebau bob amser, a phryd bynnag roeddwn i angen cymorth neu gyngor mae staff yn hawdd mynd atyn nhw. Mae mor wahanol i beth wnes i ddychymyg yn fy nyddiau ysgol.

Sut awyrgylch sydd ar y campws?

Rwy’n mwynhau’r frawdoliaeth gyda myfyrwyr eraill ac mae brwdfrydedd y staff academaidd yn afaelgar iawn, fell mae’r cwrs yn ddiddorol a phrofoclyd.

Beth ydych chi’n gobeithio gwneud unwaith ichi raddio?

Ar ôl gwneud cwrs ysgrifennu creadigol, mi hoffwn barhau i ysgrifennu straeon a barddoniaeth. Fy mhrif uchelgais ydy cyhoeddi lyfr.
  

Sut fu’r gefnogaeth?

Mae fy narlithwyr a PAT bob amser ar gael i ateb unrhyw gwestiynau ar ôl darlithoedd/seminarau neu gyfarfodydd un ac un, sydd yn arwydd o barch a gwerthfawrogiad.

Sut yn eich barn chi rydych chi wedi elwa o astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Mae gen i lawer mwy o hyder yn fy ngallu ar ôl derbyn adborth positif eithriadol gan ddarlithwyr, gan annog fy uchelgais a pharhau i ysgrifennu. Hefyd, rwyf wedi canfod diddordeb mewn pynciau eraill o few adran y Dyniaethau, fel hanes, na fyddwn i byth wedi rhoi llawer o sylw iddynt o’r blaen. 

  
Petaech chi’n crynhoi eich profiad ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam gydag un gair, beth fyddai hynny a pham?

Bywiogus: Fel myfyrwraig hŷn mae fy null o ddysgu wedi newid ers fy nyddiau ysgol, gan fod gen i syched am wybodaeth, gydag anogaeth a brwdfrydedd y staff academaidd am eu pwnc. Mae dod i Glyndŵr wedi bod yn agoriad llygaid i faes diddordeb newydd i mi.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top