Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
alex

Alexandra Sherwin-Weedall

Mae Alexandra yn ei blwyddyn olaf yn y cwrs BA (Anrh) Dylunio Graffig.

Beth oeddech chi'n ei wneud cyn dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Roeddwn i'n hyfforddi i ddod yn flodeuwr a gwirfoddoli gyda Sefydliad Prydeinig y Galon yn Helensburgh, Yr Alban. Yna penderfynais estyn fy nghreadigrwydd trwy fentro i ddarlunio neu ddylunio graffig yma yng Ngogledd Cymru.

Beth oedd wedi eich denu i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Roeddwn i'n hoffi y ffaith nad yw Prifysgol Glyndŵr Wrecsam mor fawr â rhai fel LJMU, Manchester Metropolitan, GCU neu UCLAN ac oherwydd hyn, rydych chi'n cael eich trin fel enw yn hytrach na rhif, a chewch y cymorth rydych chi ei angen.

Sut mae'r awyrgylch o gwmpas y campws?

Mae'r campws yn gyfeillgar iawn, rwy'n treulio'r rhan fwyaf o'm hamser yn Ysgol y Celfyddydau yn Stryt y Rhaglaw. Mae'n gymuned glos iawn yno ac rydym yn trin ein gilydd fel teulu agos, rydyn ni'n ceisio bod yn gefn i'n gilydd cymaint â phosibl.

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich cwrs?

Rwy'n mwynhau creadigrwydd a rhyddid fy nghwrs, hoffwn roi cynnig ar bethau gwahanol ac mae dylunio graffig yn eich galluogi i wneud hynny. Yn ogystal, mae'r tiwtoriaid yn gwneud y cwrs hyd yn oed yn well - maen nhw yn deall beth rydych chi am ei gael o'ch gradd a beth rydych chi eisiau rhoi cynnig arno'n greadigol.

Beth ydych chi'n gobeithio ei wneud ar ôl i chi raddio?

Dau beth yr hoffwn eu gwneud yw gweithio i gylchgrawn fel dylunydd cylchgrawn neu mewn marchnata a hysbysebu.

Sut mae'r cymorth wedi bod?

Rydw i wedi cael help gyda'm dyslecsia gan y tîm anabledd, ac mae'r tîm gyrfaoedd wedi helpu gyda'm hyder i'm galluogi i fod yn 'barod am waith’ fel y gallaf fynd i'r yrfa o'm dewis. Byddwn hefyd yn argymell y rhaglen wych GO Wales, sydd wedi fy helpu lawer hefyd.

Sut ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi elwa o astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Rwy'n credu fy mod wedi elwa oddi wrth  lawer o bethau trwy astudio ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Mae wedi fy ngalluogi i fod yn barod i weithio drwy gael profiad gwaith yn y meysydd rydw i eisiau gweithio ynddyn nhw ac rwy i wedi bod yn gallu dysgu gwahanol dechnegau mewn gwahanol fathau o gyfryngau. Ond y peth mwyaf y byddwn i'n ei drysori o'r holl brofiad hwn yw hyder. Hyder yn fy ngwaith, hyder yn y gweithle ac yn bwysicaf byth hyder ynddo i fy hun.

Pe baech chi'n crynhoi eich profiad ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn un gair, beth fyddai hynny a pham?

Swynus. Dewisais y gair hon oherwydd bod Glyndwr Wrecsam yn dal fy sylw fel swyn ac rwy'n cael fy hudo gan bob rhan o'r brifysgol boed hynny'n rhan o bensaernïaeth yr adeilad, mewn darlith neu hyd yn oed siarad ag aelod o staff neu fyfyriwr. Gall eich ysbrydoli i fod yr hyn yr hoffech chi fod.

 

Mae Alex hefyd yn Fewnwr PGW felly bydd yn ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn gan roi cipolwg i chi ar ei phrofiad Glyndwr.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top