GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Adam Jones

Adam Jones

Mae Adam yn astudio BA Anrh Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoi Digwyddiadau. Mae o hefyd yn Fewnwr PGW a bydd yn rhannu ei brofiad Glyndwr ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Beth oeddech chi'n ei wneud cyn dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Cyn cychwyn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, roeddwn i'n astudio Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg Cambria am 3 blynedd. Gadewais i gyda chymhwyster Lefel 3 Goruchwylio Bwyd a Diod yn ogystal â chymhwyster Arlwyo lefel 3.

Beth oedd yn eich denu i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi sefyll allan ers imi adael addysg uwchradd gan ei bod bob amser wedi bod yn ganolbwynt i'r hyn y mae Wrecsam ei hun yn ei hanfod, sef  Amrywiaeth. Roedd y dewis o ran cyrsiau cysylltiedig â busnes yn fy nenu yn ogystal â'r holl gyngor gan y staff ar ddiwrnodau agored a oedd i'w gweld fel pobl wirioneddol angerddol am eu swyddi a'u cyrsiau ac roedd hyn yn gwneud imi deimlo'n hyderus iawn am ddewis PGW.

Sut mae'r awyrgylch o gwmpas y campws?

Mae gan yr awyrgylch o gwmpas y campws deimlad braf a chyfeillgar, ac mae yna lawer o leoedd y gallwch fynd i gael egwyl rhwng neu ar ôl darlithoedd o'r siopau coffi i undeb y myfyrwyr

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich cwrs?

Y peth rwy'n ei fwynhau fwyaf am fy nghwrs yw ein bod yn cael y cyfle i gwrdd â phobl sy'n gweithio yn y busnes Lletygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau. Mae hyn yn ei gwneud yn fwy pleserus gan ein bod ni'n cael cyfleoedd i ofyn cwestiynau a chael gwybodaeth uniongyrchol gan amrywiaeth o bobl.

Beth ydych chi'n gobeithio ei wneud ar ôl i chi raddio?

Ar ôl graddio, rwy'n gobeithio cael mwy o brofiad o fewn y diwydiant cyn dechrau fy musnes fy hun a rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth rydw i wedi eu dysgu ar waith.

Sut oedd y cymorth?

Mae'r cymorth yn Glyndwr yn wych gan fod yna rywun i'ch helpu gydag unrhyw broblemau neu gwestiynau sydd gennych.

Sut ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi elwa o astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Rwyf wedi dod yn fwy hyderus wrth siarad â phobl ac o flaen pobl ac mae hyn o gymorth mawr wrth i mi ofyn cwestiynau a lleisio fy marn mewn darlithoedd heb deimlo'n bryderus.

Pe baech chi'n crynhoi eich profiad ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mewn un gair, beth fyddai hynny a pham?

Mae'r gair y byddwn yn ei ddewis yn Ysbrydoli, y rheswm yw does dim ots sut y byddwch chi'n teimlo a does dim ots beth rydych chi'n ei astudio rydych chi bob amser yn teimlo'n rhan o rywbeth ac rydych chi'n dysgu bob cam o'r ffordd.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top