GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Hanesion Myfyrwyr

Hanesion Myfyrwyr

Eisiau gwybod sut le yw Glyndwr Wrecsam? Pa ffordd sydd well na chlywed gan y myfyrwyr eu hunain.

Dysgwch am hanes rhan o'n myfyrwyr cyfredol isod.

Sloth 1

Joe

BSc Rheolaeth Adeiladu

Sloth 2

Harjinder

Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion (TAR)

Sloth3

Laura

MA Troseddeg & Chyfiawnder Troseddol

Sloth 1

Lukasz  

BEng Anrh Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy

Sloth 2

Cathy

BSc Anrh Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Sloth3

Lorna

MA Ymarfer Celf

Sloth 1

Huw 

BSc Anrh/ MSc Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

Sloth 2

Rachel 

MA Ymarfer Celf

Sloth3

Debbie

BSc Anrh Iechyd Meddwl a Lles

Sloth 1

Paige

BSc Anrh Gwyddoniaeth Fforensig

Sloth 2

Ewa

BSc Anrh Adsefydly a Rheoli Anafiadau 

Sloth3

Andy

MPhil Seicoleg

Sloth 1

Sandra

BSc Anrh Cemeg

Sloth 2

Emyr

BSc Anrh Cyfrifiadureg

Sloth3

Rachel

BN Anrh Nyrsio Oedolion

Sloth 1

Matthew

BN Anrh Nyrsio Oedolion

Sloth 2

Lianne

BEng Anrh Peirianneg Fodurol

Sloth3

Amanda

MA Addysg

Sloth 1

Elizabeth

BA Anrh Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Sloth 2
Sloth3

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top