Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Hanesion Myfyrwyr

Hanesion Myfyrwyr

Eisiau gwybod sut le yw Glyndwr Wrecsam? Pa ffordd sydd well na chlywed gan y myfyrwyr eu hunain.

Dysgwch am hanes rhan o'n myfyrwyr cyfredol isod.

Sloth 1

Claire

BSc (Anrh) Adsefydly a Rheoli Anafiadau 

Sloth 2

Ewa

BSc (Anrh) Adsefydly a Rheoli Anafiadau 

Sloth3

Lesa

BA (Anrh) Celfyddydau Cymhwysol

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top