GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Hanesion Myfyrwyr

Hanesion Myfyrwyr

Eisiau gwybod sut le yw Glyndwr Wrecsam? Pa ffordd sydd well na chlywed gan y myfyrwyr eu hunain.

Dysgwch am hanes rhan o'n myfyrwyr cyfredol isod.

Sloth 1

Joe

BSc Rheolaeth Adeiladu

Sloth 2

Harjinder

Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion (TAR)

Sloth3

Laura

MA Troseddeg & Chyfiawnder Troseddol

Sloth 1

Lukasz  

BEng Anrh Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy

Sloth 2

Cathy

BSc Anrh Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Sloth3

Jacqui

BSc Therapi Galwedigaethol

Sloth 1

Huw 

BSc Anrh/ MSc Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol

Sloth 2

Lucy

BSc Teledu, Cynhyrchu a Thechnoleg

Sloth3

Debbie

BSc Anrh Iechyd Meddwl a Lles

Sloth 1

Paige

PhD Gwyddoniaeth Fforensig

Sloth 2

Ewa

BSc Anrh Adsefydly a Rheoli Anafiadau 

Sloth3

Andy

MPhil Seicoleg

Sloth 1

Sandra

BSc Anrh Cemeg

Sloth 2

Emyr

BSc Anrh Cyfrifiadureg

Sloth3

Rachel

BN Anrh Nyrsio Oedolion

Sloth 1

Matthew

BN Anrh Nyrsio Oedolion

Sloth 2

Lianne

BEng Anrh Peirianneg Fodurol

Sloth3

Amanda

MA Addysg

Sloth 1

Elizabeth

BA Anrh Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Sloth 2

Rachel

MA Ymarfer Celf

Sloth3

Lorna

MA Ymarfer Celf

Sloth 1

Cara

PhD Troseddeg

Sloth 2

José 

PhD Peirianneg Awyrenegol a Mecanyddol 

Sloth3

Muhammad

PhD Rheolaeth a’r Gyfraith

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top