Sut i wneud cais

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Diwrnodau Pwnc a Diwrnodau Blasu

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Diwrnodau Pwnc a Diwrnodau Blasu

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Os ydych eisiau cyfarfod pobl newydd, gwneud ffrindiau newydd, cychwyn hobi newydd neu rafio tan yr oriau mân, rydych yn siŵr o gael profiad cofiadwy fel myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr. 

Dan arweiniad Urdd y Myfyrwyr (LINK TO STUDENTS GUILD WEBPAGE) a’u tîm o swyddogion sabothol, rydym yn rhedeg rhaglen reolaidd i fyfyrwyr gydol y flwyddyn.

Mae hyn yn cynnwys popeth o ddathliadau Wythnos y Glas i ddawnsfeydd haf a dyddiau olaf eich bywyd yn y brifysgol.

Mae prifysgol hefyd yn amser gwych i ddilyn y pethau yr ydych yn angerddol drostynt mewn bywyd, naill ai trwy gychwyn eich clwb neu gymdeithas eich hun, gwirfoddoli neu sefydlu eich busnes eich hun. Gallwn eich cefnogi trwy unrhyw un o’r rhain.

Gallwch ddarganfod mwy am fywyd myfyrwyr ar y campws a rhai o’r gweithgareddau a’r digwyddiadau y gallwch eu mwynhau yn ac o amgylch Gogledd Cymru, sy’n gartref i dri o’n campysau, yn yr adran Bywyd Myfyrwyr yma – cliciwch ar y dolenni yn y ddewislen ar y chwith am fwy.