GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Student life

Bywyd
Myfyrwyr


P'un a ydych chi eisiau cwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau newydd, cychwyn hobi newydd neu bartïa tan oriau mân y bore, gallch chi fod yn siwr y cewch chi brofiad cofiadwy fel myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn yr 20 uchaf am fodlonrwydd myfyrwyr

Undeb y Myfyrwyr

Undeb y Myfrywyr

Mae ein Undeb y Myfyrwyr a'u tîm o swyddogion sabathol yn cynnal rhaglen reolaidd o ddigwyddiadau, gan gynnwys dathliadau Wythnos y Glas i ddawnsiau Haf a phartïau Nadolig.


Mwy o fanylion

Cymorth i fyfyrwyr

Cymorth i fyfyrwyr

Gall symud i ffwrdd i fynd i'r Brifysgol fod yn newid mawr, ond mae llawer o wasanaethau ar gael sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth ichi, ac sy'n eich helpu i ymaddasu i'ch bywyd newydd.


Mwy o fanylion

Blog y Myfyrwyr

Blog y Myfyrwyr

Boed yn gwneud cais i brifysgol, goroesi eich wythnosau cyntaf oddi cartref neu ddysgu i goginio, mae ein blog yn cwmpasu llawer o faterion y gallai myfyrwyr fod yn eu hwynebu.


Darllen mwy
Campws a Chyfleusterau
Darganfod Wrecsam
STUDENT AMBASSADORS

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Digwyddiadau Profiad

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top