GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ymgynghoriaeth

Ymgynghoriaeth

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, rydym am weld eich busnes yn ffynnu a'ch pobl yn datblygu. 

Gall tyfu eich busnes weithiau ddod i lawr i gyfleoedd hyfforddi ond gall hefyd fod yn ymwneud â thrawsnewid agweddau ac edrych ar eich cwmni mewn golau cwbl newydd i ysgogi syniadau ac arloesi newydd.

Gall gweithio gydag ymgynghorydd gynnig persbectif gwahanol ar eich busnes, a gall ddod â nifer o fanteision yn ei sgil, megis:

  • Gwella effeithlonrwydd
  • Gwerthusiad o'r strategaeth gyfredol - helpu i gryfhau neu newid cyfeiriad
  • Ffyrdd newydd i ddatrys problemau cymhleth
  • Cydnabod a datblygu cyfleoedd
  • Datblygiad personol eich gweithlu trwy hyfforddiant pwrpasol
  • Creu perthnasoedd a chydweithredu strategol gyda phartneriaid mewn diwydiant
  • Mynediad at ymchwil sy'n arwain y byd

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae gennym ystod eang o unigolion talentog sydd â phrofiad ar draws ystod o sectorau (academaidd a heb fod yn academaidd) sy'n golygu y gallwn gynnig ystod o gyfleoedd i chi yn dibynnu ar eich anghenion busnes.


Os hoffech chi drefnu ymgynghoriad neu drafod y cyfleoedd yn fwy fanwl cysylltwch â'n Tîm Busnes ar 01978 293558 neu e-bostiwch enterprise@glyndwr.ac.uk

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythy
Top