GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Gwiriad Data Gradd Addysg Uwch

Gwiriad Data Gradd Addysg Uwch

Rydym yn falch o gyhoeddi sefydlu'r gwasanaethau gwirio ar-lein, Gwiriad Data Gradd Addysg Uwch (Hedd), sy'n caniatáu i gyflogwyr ac asiantaethau wirio dyfarniadau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Noder fod y gwasanaeth hwn ar gyfer trydydd partïon yn unig.

Mae'r system wedi ei datblygu gan Graduate Prospects, mewn ymgynghoriad gyda phrifysgolion, cyflogwyr ac asiantaethau sgrinio. Wedi ei ariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), ac wedi ei lansio gan Graduate Prospects, bellach mae Hedd yn cael ei ddefnyddio gan lawer o sefydliadau ledled y DU.

Mae'r gwasanaeth gwirio ymgeiswyr ar-lein yn caniatáu i ymholwyr sydd wedi eu cofrestru mewnbynnu data a ddarperir gan ymgeiswyr (enw, dyddiad geni, sefydliad, blwyddyn graddio, dosbarth cymhwyster etc).

Sut i gofrestru

I wneud ymholiad mae'n rhaid i chi gofrestru gyda Hedd drwy ymweld â www.hedd.ac.uk. Dewiswch 'Prifysgol Glyndŵr Wrecsam' o'r rhestr o sefydliadau addysg uwch y DU a dewis yr opsiwn 'gwirio dyfarniad gradd'. Mae cost o £12 i bob ymholiad. Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch, e-bostiwch: heddhelp@prospects.ac.uk Yn ogystal, bydd gofyn i chi lanlwytho ffurflen ganiatâd.

Gwneud ymholiad

Byddwch angen enw, dyddiad geni, cwrs a chymhwyster yr unigolyn. Ar gyfer graddedigion byddwch hefyd angen y flwyddyn y gwnaethant raddio a chanlyniad eu gradd.

Rydym yn argymell i chi ofyn i weld tystysgrif y radd os oes un, a'i defnyddio fel sylfaen i'ch ymholiad gwirio, neu ofyn i unigolion roi eu data i chi gan eu bod nhw'n credu ei fod wedi ei gofnodi yn y system cofnodion myfyrwyr. Os yw'r wybodaeth a gyflwynir yn cyfateb yn union â'r wybodaeth a ddelir o fewn cofnod y myfyriwr, bydd eich ymholiad yn cael ei wirio'n awtomatig. Os nad yw'r wybodaeth yn cyfateb â'r holl feysydd, bydd yr ymholiad yn mynd at y tîm yma i'w wirio gyda llaw, gan gymryd hyd at bum diwrnod i'w gwblhau

Cymorth

Os oes gennych unrhyw broblemau neu ymholiadau, cysylltwch â heddhelp@prospects.ac.uk, gan nodi eich rhif ffôn os hoffwch dderbyn galwad yn ôl.

Top