GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Recriwtio myfyrwyr

Recriwtio myfyrwyr

Os oes arnoch chi angen cicdanio bywyd newydd i'ch busnes, datrys problem gymhleth neu angen arbenigwr talentog i weithio ar brosiect tymor byr,  yna gallai myfyriwr neu fyfyriwr graddedig o Brifysgol Glyndwr Wrecsam allai fod yr hyn rydych chi'n chwilio amdano.

Mae mwyafrif y cyrsiau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cael eu harwain gan ddiwydiant ac yn cael eu dylunio â ffocws ar gyflogadwyedd, gan sicrhau bod ein myfyrwyr yn barod i ymgymryd â swydd pan fyddant yn graddio. 

Yn cyfuno dysgu wedi'i gefnogi gan dechnoleg, cysylltiadau gwych â chyflogwyr, ac egni a brwdfrydedd ein myfyrwyr, mae gan Glyndwr Wrecsam hanes cyflogadwyedd gwych ac ar hyn o bryd hi yw'r orau yng Ngogledd Cymru am gael hyd i swyddi i'w graddedigion ar ôl iddynt gwblhau eu gradd.

Recriwtio doniau

Gallwn eich helpu i recriwtio o'n cronfa dalentog o fyfyrwyr a graddedigion a gallwn gynnig y gwasanaethau canlynol i chi:

Gwasanaeth Swyddi Gwag

Mae pob cyflogwr yn cael hysbysebu swyddi gwag AM DDIM yn Gyrfaoedd a'r Zôn.  Gallwch hysbysebu am swyddi rhan amser ar  gyfer myfyrwyr presennol ar unwaith  neu am swyddi gwag i'w llenwi ar ôl graddio.

Porth Cyflogwyr

Mynediad 24 awr i'n cronfa ddata o swyddi, lle gallwch chi lwytho eich swyddi gwag eich hun.

Cofrestrwch am y porth swyddi.

Digwyddiadau recriwtio

Mae yna nifer o gyfleoedd i chi ymgysylltu'n uniongyrchol â'n myfyrwyr, megis cyflwyniadau recriwtio a ffeiriau gyrfaoedd, sy'n eich galluogi i recriwtio a chyfweld yn uniongyrchol ar y campws.  

Lleoliadau myfyrwyr

Mae llawer o'n graddau'n cynnwys ac yn galluogi lleoliadau diwydiant, sy'n cynnig cyfle i'n myfyrwyr gael profiad gwaith hanfodol  ochr yn ochr â'u hastudiaethau. Fel cyflogwr, mae eich rôl chi yn allweddol o ran mentora'r myfyriwr yn eu llwybr gyrfaol, tra'n bodloni'ch anghenion recriwtio a byddwch chi'n elwa o'r safbwynt ffres a'r ymagwedd arloesol y gall myfyriwr talentog ei gyflwyno i'ch sefydliad.

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth

Manteisiwch ar ein harbenigedd academaidd ac ychwanegwch werth i'ch busnes drwy weithio gyda myfyriwr o ansawdd uchel ar brosiect o'ch dewis trwy Trosglwyddo Gwybodaeth ac Arloesi a ariennir. 


Am ragor o wybodaeth am recriwtio'r doniau gorau o Brifysgol Glyndwr Wrecsam, cysylltwch â ni ar 01978 293240 neu e-bostiwch careerscentre@glyndwr.ac.uk

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr
Top