GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Prosiectau a Ariennir

Prosiectau a Ariennir

Garddwriaeth Cymru

Rydym yn helpu tyfwyr a chynhyrchwyr i leihau gwastraff a gwella oes silff, cynaliadwyedd ac elw.

Wedi'n hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, darparwn gymorth, cyngor a chyfarwyddyd am ddim ac rydym yn cyfeirio busnesau at gyllid. Rydym hefyd yn bodoli i hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth, i hyrwyddo cydweithio yng ngarddwriaeth Cymru, a helpu i hybu datblygiad cadwyn gyflenwi.

Rydym yn adnabod a datblygu clystyrau o fusnesau garddwriaeth, yn arbennig busnesau cynhyrchu bwyd a mwynderau, a allai weithredu mewn cadwyni cyflenwi byrion. Mae'r clystyrau wedi'u cefnogi ag arbenigedd prifysgol a Llywodraeth ac yn ymdrechu i optimeiddio enillion economaidd i fusnesau, gwella oes silff cynnyrch, a thorri colledion cynaeafu.

Trwy'r prosiect byddwn yn datblygu partneriaethau rhwng addysg uwchradd, addysg uwch, a busnesau garddwriaeth i hyrwyddo sgiliau a hyfforddiant ac annog datblygiad proffesiynol parhaus. Byddwn yn ymdrechu i hyrwyddo diwylliant o drosglwyddo gwybodaeth trwy'r cadwyni cyflenwi bwyd a diod.

Trwy ein gwefan a'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, rydym yn hyrwyddo garddwriaeth yng Nghymru drwy gysylltu â busnesau a dathlu eu llwyddiannau wrth ddarparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol.

Fel rhan o'r prosiect, bydd Garddwriaeth Cymru yn cynnal ymchwil yn y meysydd lleihau gwastraff, pecynnu, logisteg, gwerthu, a rheoli stoc gyda'r nod o gynyddu oes silff a gwella ymdriniaeth cynnyrch.

Mae ein gwaith yn cyd-fynd yn strategol â pholisïau Llywodraeth Cymru ac yn ceisio hyrwyddo'r iaith Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Garddwriaeth Cymru, ewch i www.horticulturewales.co.uk, neu anfonwch e-bost i horticulturewales@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293401

 

Clwstwr Effaith Uchel

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn arwain Clwstwr Effaith Uchel Bwyd a Diod Gogledd Cymru. Amcanion y clwstwr yw helpu dod â busnesau ynghyd yn y sector i gyflawni twf cyflymedig mewn gwerthiant, elw a niferoedd staff. 

Bydd y prosiect hwn yn cynnal nifer o fentrau, digwyddiadau, a gweithdai yn ystod 2019.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Laura Gough: fl.gough@glyndwr.ac.uk

Top