GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Prentisiaethau Gradd

Prentisiaethau Gradd

Mae’r Brentisiaeth Gradd yn wobr newydd sydd yn cyfuno dysgu yn y gweithle gyda chymhwyster addysg uwch fel BSc neu BEng.
Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ymysg darparwyr y cynllun peilot prentisiaeth gradd newydd yng Nghymru. Mae’r rhaglenni hyn ar gael mewn Digidol/Cyfrifiadura a Pheirianneg/ Gweithgynhyrchu, a dechreuodd ym mis Mai 2018.


Cyflogir prentis gan gwmni i ddysgu’r sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad sydd yn angenrheidiol i helpu’r cwmni a’r unigolyn llwyddo, symud ymlaen a ffynnu. Mae prentisiaethau’n cynnig cyfle i ennill pres wrth i chi dysgu.


Y cam cyntaf i ymgeisio am brentisiaeth ydy canfod cyflogwr sydd yn recriwtio prentisiaethau yn y maes rydych eisiau ei hastudio; ond nid oes rhaid bod yn recriwt newydd i ddechrau rhaglen prentisiaeth - efallai byddwch chi a’ch cyflogwr eisiau datblygu eich sgiliau ymhellach. Mae prentisiaethau yn rhaglenni ar gyfer pob oed.


Fel rhan o gynllun newydd, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cynllunio a datblygu pum rhaglen newydd sydd yn aliniedig â’r ddau sector mewn partneriaeth ag ystod o gleientiaid. 


Derbynnir ceisiadau am y rhaglenni canlynol:


I fod yn gymwys am gyllid i’r rhaglenni hyn, mae’n rhaid:

  • cael eich cyflogi yng Nghymru
  • cael eich cefnogi gan eich cyflogwr i astudio ar y lefel a gofynnir amdani
  • ateb gofynion mynediad safonol i’r rhaglen
  • eich bod chi ddim wedi astudio cwrs tebyg ar y lefel hyn neu’n uwch.


Ariannir rhaglenni prentisiaeth yn llawn, felly ni fydd yn rhaid i chi dalu ffioedd.
Os hoffech drafod y rhaglenni neu’r cyfle hwn, e-bostiwch enterprise@glyndwr.ac.uk <mailto:enterprise@glyndwr.ac.uk> os gwelwch yn dda.

Top