GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Prentisiaethau Gradd

Prentisiaethau Gradd

Mae’r Brentisiaeth Gradd yn wobr newydd sydd yn cyfuno dysgu yn y gweithle gyda chymhwyster addysg uwch fel BSc neu BEng.
Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ymysg darparwyr y cynllun peilot prentisiaeth gradd newydd yng Nghymru. Mae’r rhaglenni hyn ar gael mewn Digidol/Cyfrifiadura a Pheirianneg/ Gweithgynhyrchu, a dechreuodd ym mis Mai 2018.


Cyflogir prentis gan gwmni i ddysgu’r sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad sydd yn angenrheidiol i helpu’r cwmni a’r unigolyn llwyddo, symud ymlaen a ffynnu. Mae prentisiaethau’n cynnig cyfle i ennill pres wrth i chi dysgu.


Y cam cyntaf i ymgeisio am brentisiaeth ydy canfod cyflogwr sydd yn recriwtio prentisiaethau yn y maes rydych eisiau ei hastudio; ond nid oes rhaid bod yn recriwt newydd i ddechrau rhaglen prentisiaeth - efallai byddwch chi a’ch cyflogwr eisiau datblygu eich sgiliau ymhellach. Mae prentisiaethau yn rhaglenni ar gyfer pob oed.


Fel rhan o gynllun newydd, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cynllunio a datblygu pum rhaglen newydd sydd yn aliniedig â’r ddau sector mewn partneriaeth ag ystod o gleientiaid. 


Derbynnir ceisiadau am y rhaglenni canlynol:


I fod yn gymwys am gyllid i’r rhaglenni hyn, mae’n rhaid:

  • cael eich cyflogi yng Nghymru
  • cael eich cefnogi gan eich cyflogwr i astudio ar y lefel a gofynnir amdani
  • ateb gofynion mynediad safonol i’r rhaglen
  • eich bod chi ddim wedi astudio cwrs tebyg ar y lefel hyn neu’n uwch.


Ariannir rhaglenni prentisiaeth yn llawn, felly ni fydd yn rhaid i chi dalu ffioedd.
Os hoffech drafod y rhaglenni neu’r cyfle hwn, e-bostiwch enterprise@glyndwr.ac.uk <mailto:enterprise@glyndwr.ac.uk> os gwelwch yn dda.

Top