Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Cyfleoedd i raddedigion - KTP yw Un o Brif Recriwtwyr y DU

A yw KTP yn addas i mi?

A ydych yn ddisglair, yn uchelgeisiol, ac am lansio eich gyrfa o'r platfform cywir? Yna mae KTP yn hollol addas i chi ...

Ydych chi'n dymuno..

• lansio'ch gyrfa o'r platfform cywir
• ennill eich gwerth yn y farchnad
• cymhwyso eich gradd i'ch swydd
• cael eu mentora yn eich swydd
• cael perchnogaeth ar eich prosiect

Gyda KTP rydych yn ysgwyddo perchnogaeth ar brosiect sy'n greiddiol i ddatblygiad strategaeth y sefydliad; gallwch ddefnyddio'ch gradd yn ogystal â datblygu eich sylfaen sgiliau eich hunan gyda chymorth parhaus gan y sefydliad a'r goruchwyliwr academaidd. Byddwch hefyd yn galluogi trosglwyddo gwybodaeth rhwng y sefydliad a'r sefydliad academaidd.

Beth yw KTP?

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn brosiect tair-ffordd rhwng myfyriwr graddedig, sefydliad a phrifysgol/sefydliad ymchwil/sefydliadau addysg bellach (a elwir yn 'sylfaen wybodaeth').

Gan gynnwys amrywiaeth enfawr o brosiectau, KTP yw un o'r rhaglenni recriwtio graddedigion mwyaf ar draws y DU.

Mae KTP wedi gweithio gyda dros 3,000 o sefydliadau o faint micro i fusnesau mawr megis Unileverand Rolls Royce. Mae gennym dros 140 sylfaen gwybodaeh a dros 6,000 o raddedigion.

Image

Gyda KTP rydych yn cael perchnogaeth prosiect sy'n greiddiol i ddatblygiad strategaeth y sefydliad; gallwch ddefnyddio'ch gradd yn ogystal â datblygu eich sylfaen sgiliau eich hunan gyda chymorth parhaus gan y sefydliad a'r goruchwyliwr academaidd. Byddwch hefyd yn galluogi trosglwyddo gwybodaeth rhwng y sefydliad a'r sefydliad academaidd.

Sut mae KTP yn gweithio?

Gall KTP eich helpu i wella'ch rhagolygon gyrfaol drwy rhoi cyfle ichi reoli prosiect heriol sy'n ganolog i ddatblygiad strategol a thwf tymor hir busnesau.

Given the wide range of KTP projects available, all degree subjects are considered.  Recruitment takes place all year round.

Drwy eich prosiect KTP, rydych yn chwarae rôl allweddol gan reoli a gweithredu datblygiad tactegol neu strategol yn y busnes a throsglwyddo gwybodaeth rhwng y busnes a'r sylfaen wybodaeth. Mae'r Cyswllt KTP yn berchen ar ei brosiect ac yn cael ei gefnogi gan staff profiadol o'r busnes a'r sylfaen wybodaeth. Mae'r heriau nodweddiadol y gallech ddod ar eu traws fel Cysywllt KTP, yn dibynnu ar eich cymwysterau, yn cynnwys dylunio a chyflwyno cynnyrch neu brosesau newydd neu well, ail-drefnu cyfleusterau cynhyrchu, cyflwyno systemau ansawdd a thechnoleg gwell, neu ddatblygu a gweithredu strategaethau marchnata i fynd i mewn i farchnadoedd newydd.

Mae'r prosiect yn para am gyfnod rhwng 10 wythnos i dair blynedd gydag oddeutu 70% o'r Cysylltwyr yn cael cynnig cyflogaeth gan y busnes lletyol.

O ystyried yr ystod eang o brosiectau KTP sydd ar gael, mae pob bynciau gradd yn cael eu hystyried. Mae recriwtio yn digwydd drwy gydol y flwyddyn.

Hyfforddi a Datblygu

Chwilio am swydd lle gallwch chi gael cymhwyster arall?

Mae Cysylltwyr KTP yn treulio tua 10% o'u hamser yn ymwneud â hyfforddiant a datblygiad personol, ac ar ddechrau'r KTP maent yn cael cyllid hyfforddiant i'w rheoli - felly rydych chi'n cael penderfynu pa gyrsiau rydych chi'n ystyried y bydd o les i chi.

Mae'r modiwlau hyfforddiant yn cynnwys: datblygiad personol, rheoli prosiectau, marchnata a chyfathrebu effeithiol, cyllid a datblygu arweinyddiaeth, yn ogystal â hyfforddiant technegol swydd-benodol.

Yn ogystal â'r profiad a geir trwy weithio ar brosiect KTP a'r hyfforddiant yn y gweithle, bydd gan Gysylltwyr fynediad at ystod eang o gyfleoedd hyfforddi.

Gennych ddiddordeb?  Sut i wneud cais?

A oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Gyswllt KTP neu am wybod mwy?

P'un a ydych newydd raddio ac am ddechrau KTP ar unwaith neu'n fyfyriwr a hoffai dderbyn mwy o wybodaeth am y cyfleoedd y gall KTP eu cynnig i chi, gallwch gofrestru eich diddordeb heddiw drwy gyflwyno eich proffil. Cyn pen dim, efallai y bydd y swydd iawn wedi dod o hyd i chi!

Cliciwch yma i gyflwyno'ch proffil i KTP heddiw, mae'n gyflym a syml.

Top