Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Astudiaethau Achos KTP

Mae ein hastudiaethau achos yn dangos y cydweithrediad rhwng Prifysgol Glyndŵr, busnesau a graddedigion wrth barhau i gyflwyno prosiectau llwyddiannus.

Top