Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Cyngor Sir y Fflint

FCC text

Cyngor Sir y Fflint yw awdurdod lleol unedol y sir weinyddol Sir y Fflint.

Mae Sir y Fflint, sydd yng ngogledd-ddwyrain Cymru'n un o'r chwe awdurdod unedol sy'n cwmpasu Gogledd Cymru, a'r un fwyaf o ran ei phoblogaeth (148,600).

Oherwydd ei lleoliad ar y ffin â Lloegr, mae'n cael ei heffeithio gan weithgareddau cymdeithasol-economaidd rhanbarth Gogledd Orllewin Lloegr, sydd â'r boblogaeth ail uchaf yn Lloegr y tu allan i Dde Ddwyrain Lloegr.

Cynllun Lles Sir y Fflint 2013-2017

Top