Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Cyngor Sir Ddinbych

Denbighshire County Council text

Cyngor Sir Ddinbych yw corff llywodraethol Sir Ddinbych ac mae'n un o israniadau gweinyddol.

Mae'r fwrdeistref sirol yn cael ei rhannu'n 30 etholaeth etholiadaol a gynrychiolir gan 47 o gynghorwyr. Ychydig iawn o gymunedau yn Sir Ddinbych sydd yn cyd-ffinio â'r etholaethau etholiadol.

Top