Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

text

Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn brif ardal llywodraeth leol wedi'i chanoli ar dref Wrecsam yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Mae gan y Fwrdeistref sirol boblogaeth o bron i 135,000 o drigolion.

Mae ychydig o dan hanner y boblogaeth yn byw naill ai yn nhref Wrecsam neu ei chytrefo bentrefi trefol o'i chwmpas sydd â phoblogaeth o tua 63,000 o bobl.

Mae'r gweddill yn byw mewn ardaloedd mwy gwledig yn y de a'r dwyrain. Mae gan yr ardal gysylltiadau cryf â'r diwydiant glo .

Ffurfiwyd y fwrdeistref sirol ar 1 Ebrill 1996. Cafodd statws bwrdeistref, a roddwyd dros 150 o flynyddoedd yn ôl ei etifeddu oddi wrth dref Wrecsam. Roedd rhan helaethaf yr ardal yn rhan o ardal Wrecsam Maelor gynt - gyda sawl cymuned yn dod o Glyndŵr - yn sir Clwyd.

Top