Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Digwyddiadau

Digwyddiadau

Yma yn Wrecsam Glyndwr mae nifer o weithgareddau chwaraeon ac ymarfer corff yn digwydd yn gyson ar y campws. Darllenwch fwy o wybodaeth isod a chymryd rhan!

Yn y newyddion

Darllenwch y newyddion Busnes diweddaraf gan Brifysgol Glyndwr Wrecsam:

Y Brifysgol i groesawu hyd at 50 cwmni i ffair yrfaoedd mawr

Y Brifysgol yn annog busnesau i fanteisio ar gynllun KTP

Y Brifysgol yn ailwampio MBA Gweithredol i ddiwallu gofynion modern byd busnes

Y Brifysgol yn cryfhau ei safle fel y gorau yng Ngogledd Cymru am gael hyd i swyddi i'w myfyrwyr

Myfyriwr busnes y Brifysgol yn rhoi diogelwch yn gyntaf mewn swydd newydd gyda chanolfan hyfforddi mawr yng Ngogledd Cymru 

Arweinwyr Diwydiant yn dod ynghyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam i gynllunio dyfodol yr economi ar ôl Brexit

Bos cwmni arlliwio ceir yn canmol cydweithrediad arloesol newydd Academi Busnes Gogledd Cymru

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythy

Beth sy' ymlaen?

3 Hyd
Noson agored ol-raddedig
3 Hydref 2018

Parhau â'ch astudiaethau academaidd ar lefel ôl-raddedig neu ddatblygu'ch gyrfa ymhellach drwy ymgymryd â chwrs proffesiynol neu alwedigaethol. Darganfod mwy ar ein noson agored.

Archebu nawr

ABGD
Top