GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Digwyddiadau

Digwyddiadau

Yma fe welwch ein newyddion mwyaf diweddar a gwybodaeth ynglyn ag unrhyw ddigwyddiadau. 

Os hoffech gysylltu a'r tim ynghylch digwyddiad busnes rydych yn mynychu neu os hoffech chi gynnal digwyddiad, ebostiwch enterprise@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293997

Yn y newyddion

Darllenwch y newyddion busnes diweddaraf gan Brifysgol Glyndwr Wrecsam:

Y Brifysgol i groesawu hyd at 50 cwmni i ffair yrfaoedd mawr

Y Brifysgol yn annog busnesau i fanteisio ar gynllun KTP

Y Brifysgol yn ailwampio MBA Gweithredol i ddiwallu gofynion modern byd busnes

Y Brifysgol yn cryfhau ei safle fel y gorau yng Ngogledd Cymru am gael hyd i swyddi i'w myfyrwyr

Myfyriwr busnes y Brifysgol yn rhoi diogelwch yn gyntaf mewn swydd newydd gyda chanolfan hyfforddi mawr yng Ngogledd Cymru 

Arweinwyr Diwydiant yn dod ynghyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam i gynllunio dyfodol yr economi ar ôl Brexit

Bos cwmni arlliwio ceir yn canmol cydweithrediad arloesol newydd Academi Busnes Gogledd Cymru


Digwyddiadau rydym yn eu cynnal

 

Brecwast Busnes 

Ar ôl croesawy nôl ein Digwyddiad Brecwast Busnes yn llwyddiannus Fis Ionawr, rydym yn falch iawn o gyhoeddi dyddiad ein digwyddiad rhithwir nesaf - Dydd Gwener 5ed o Fawrth 2021.

Bydd ein Brecwast Busnes yn cael ei gynnal bob yn ail fis, gyda phob digwyddiad yn ymdrin â phynciau cyffrous newydd, mae'n gyfle gwych i rwydweithio ag unigolion o'r un anian a chymryd rhan mewn sgwrs ysgogol a rhannu gwybodaeth. Bydd dolen y digwyddiad i gofrestru ar gyfer y digwyddiad ar gael yma yn fuan.

 

Digwyddiadau Eraill

Mae Rheolwr Datblygu Busnes Prifysgol Wrecsam Glyndwr, Charlotte Oram-Gettings yn falch iawn o gynnal digwyddiad gwych mewn cydweithrediad â Phrifysgol John Moors Lerpwl a Phrifysgol Fetropolitan Manceinion – Partneriaethau KTP Rheoli: gwella gwytnwch busnes a chyflymu twf. Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio'r cynllun mKTP ac yn trafod sut mae'n gweithio, a sut y gallwch gael gafael ar gyllid i weithio gyda'n hacademyddion Ysgol Fusnes. Dilynwch y ddolen uchod i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.

 

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr
Top