Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Gwasanaethau i Fusnes

Gwasanaethau i Fusnes

Mae Prifysgol Glyndŵr yn darparu cymorth i gwmnïau o bob sector diwydiant, gan gynnwys mynediad at yr wybodaeth, y sgiliau a'r adnoddau helaeth yn y Brifysgol.

Mae gennym gyfoeth o brofiad o weithio gyda chwmnïau o bob maint ac ym mhob cam o ddatblygiad cynnyrch neu wasanaeth. Gyda hanes o sefydlu perthnasau mentrus, sydd â budd i'r ddwy ochr, rydym yn gweithio gyda chi i ddeall a diwallu eich amcanion, gan ddod o hyd i'r bobl a'r arbenigedd cywir ar gyfer eich anghenion.

P'un a ydych yn dechrau busnes gyda syniad gwych neu'n fusnes sefydledig sy'n chwilio am safbwyntiau ffres, rydym yn darparu cyfleusterau ymchwil a phrofi o'r radd flaenaf ynghyd â'r sgiliau masnachol i helpu i'ch busnes ffynnu.

Top