GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Datblygiad Proffesiynol

Datblygiad Proffesiynol

Rydym yn credu mewn arfogi pobl â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu gwir botensial yn yr yrfa o'u dewis. Defnyddiwn senarios ymarferol a gwersi bywyd go iawn i baratoi myfyrwyr, gweithwyr a sefydliadau am yr heriau sy'n newid yn barhaus y byddant yn eu wynebu.

Yn yr amserau economaidd heriol hyn, mae'n hanfodol bod sefydliadau a'u gweithwyr ar y blaen pan ddaw i gystadlu. Bydd staff sydd wedi'u hyfforddi'n dda yn gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr i lwyddiant y busnes.

Cyrsiau proffesiynol

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, rydyn ni'n rhedeg nifer o gyrsiau sydd wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer gweithwyr proffesiynol, sy'n eich galluogi i gael cymwysterau newydd a sefyll pen a'ch ysgwyddau uwchben y gystadleuaeth.

Gweld ein rhaglen gyfredol o gyrsiau proffesiynol

Graddau ôl-raddedig

Rydym hefyd yn rhedeg amrywiaeth eang o gyrsiau ôl-raddedig - gall dewis astudio ar y lefel hon ddod â nifer o fanteision i'ch gyrfa broffesiynol. 

Gall cymhwyster ôl-raddedig ymestyn eich sgiliau yn y maes o'ch dewis, ac yn aml yn gallu gwella'ch rhagolygon a mynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf.   Mae llawer o gyrsiau hefyd ar gael i astudio'n rhan-amser, sy'n golygu y gallwch barhau yn eich swydd bresennol wrth astudio.

Gweld ein graddau ôl-raddedig

Hyfforddiant pwrpasol

Os na allwch ddod o hyd i gwrs sy'n cyd-fynd â'ch anghenion fel sefydliad, rydym yn falch o archwilio ffyrdd y gallwn ddefnyddio ein harbenigedd i gefnogi'ch gweithlu trwy gynnig cyrsiau pwrpasol, wedi'u teilwra i'ch gofynion penodol eich hun.

Mae enghreifftiau o gyrsiau hyfforddi pwrpasol yr ydym wedi'u creu a'u rhedeg ar gyfer busnesau yn cynnwys:

  • Rheoli ac ymdrin â materion perfformiad
  • Iaith fusnes ar gyfer cyfathrebu effeithiol
  • Hyfforddiant Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Ysgrifennu CV a thechnegau cyfweld
  • Datblygu eich tîm gorau
  • Hyfforddiant Hydroleg
  • Rheoli pobl a pherfformiad
  • Arferion siopau peiriannau

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am ein cyrsiau pwrpasol, cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293997.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr
Top