There is still time to apply for September 2017 entry. Take a look at our undergraduate course list to see what we offer.

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Rydyn ni'n gwybod y bydd gan wahanol sefydliadau wahanol anghenion a heriau. Rydym yn addo i wneud popeth y gallwn i helpu, mewn unrhyw ffordd y gallwn ni. Hyd yn oes os bydd hyn yn golygu cael hyd i rywun arall. Byddwn ni'n mynd i'r afael â'r anghenion sydd gan bobl, nid y rhai rydyn ni'n meddwl sydd ganddyn nhw.  Byddwn ni'n gwrando a byddwn ni'n gweithredu.  Wrth wneud hyn, bydd ein partneriaid busnes yn ffynnu a llwyddo. Dyna ein gweledigaeth. Cymerwch ychydig o funudau i roi adborth inni ar sut y gallwn ni helpu'ch busnes yn well.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01978 293558 neu anfonwch e-bost in-business@glyndwr.ac.uk

Rydyn ni hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol: Ychwanegwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter ac ymunwch â'n grŵp ar LinkedIn

Top