Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Mae gan Brifysgol Glyndŵr nifer o wahanol safleoedd ar draws Gogledd Cymru a thrwy weddill y DU. Wrecsam yw ein campws mwyaf a dyna lle dechreuodd popeth yn 2008….neu 1887, os ydych yn olrhain ein hanes.

Mae rhai o'n cyfleusterau ar draws ein campysau'n cynnwys:

 • Canolfan y Diwydiannau Creadigol sy'n werth £5m. Agorwyd y Ganolfan ym mis Mawrth 2011 mae'n cefnogi ein cyrsiau mewn celf, cerddoriaeth, newyddiaduraeth, y cyfryngau, y teledu, ffilm a'r theatr. Mae hefyd yn gartref i BBC Cymru Wales yng Ngogledd Dwyrain Cymru.
 • Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr. Yn gartref i CPD Wrecsam a thîm rygbi'r gynghrair Croesgadwyr Gogledd Cymru. Prynon ni'r stadiwm fel gyfleuster i'r brifysgol ac i'r gymuned yn 2011, ynghyd â maes hyfforddi Parc Colliers yng Ngresffordd gerllaw.
 • Y Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Techniquest Glyndŵr
 • Prifysgol Glyndŵr, Llanelwy - cartref i labordai gwyddoniaeth, cyfleusterau ymchwil ac unedau cynadledda.
 • Catrin Finch - cynadleddfa a chanolfan perfformio arloesol £3m Prifysgol Glyndŵr.

Mae gennym amrywiaeth eang o offer technegol ac arbenigol megis:

 • Labordy Prosesu Signalau Digidol
 • Labordai dylunio PLC a SCADA
 • Profi twnnel gwynt a chell injinau
 • Cyfleuster prototeipio cyflym
 • GPC a gwasgaru golau statig a deinamig
 • Calorimetreg sganio gwahaniaethol
 • Sbectrosgopeg cyseiniant sbin electronau
 • Diffreithiant laser
 • Sganio microsgopeg electronau gyda dadansoddi EDX
 • Micrograffrg optegol
 • Profi cyrydiad drwy ddistrych halen
 • Profi caledwch
 • Profi natur tynnol deunyddiau metelaidd a di-metelaidd
 • Mesur sŵn
 • Monitro llwch
 • Systemau CVD datblygiadol ar gyfer opto-allyrwyr celloedd solar
 • Ffotooleuedd tymheredd isel
 • Microsgopeg Trosglwyddo Electronau
 • Sganio Microsgopeg Dwnelu 

 

Byddwn yn rhoi croeso cynnes i chi pan fyddwch yn llogi ystafell gynadledda neu'n dod i gynhadledd ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae ein tîm o staff cyfeillgar yma i sicrhau y cewch chi bopeth sydd ei angen arnoch boed hynny'n ddigwyddiad i ddau neu i ddau gant.

I gael gwybod mwy ewch i'n hadran cynadleddau a lleoliadau  yma

Top