GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Academi Doniau Ifanc

Academi Doniau Ifanc

Nod Academi Doniau Ifanc Gogledd Cymru yw arfogi gweithwyr talentog â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i lwyddo yn yr amgylchedd busnes cystadleuol sydd ohoni. Mae cymhwyster ADI mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn rhaglen dros bymtheg mis ar gyfer pobl 18-30 oed sy'n dangos potensial ar gyfer yn y dyfodol ac fe'i cyflwynir un diwrnod y mis yng nghanolfan OpTIC yn Llanelwy, a thrwy gyfrwng tasgau dysgu ar-lein wythnosol.

Mae Rhaglen Academi Doniau Ifanc wedi'i chynllunio i fod yn academaidd ac yn ymarferol. Mae aseiniadau i'w cwblhau, gan gynnwys adroddiadau rheoli ysgrifenedig, astudiaethau achos rheoli, a chyflwyniadau grŵp neu unigol, ond mae pwyslais hefyd ar gymhwyso technegau rheoli yn ymarferol, a gwella sgiliau i gefnogi rheolaeth bob dydd.

Trefnir y cwrs mewn tri bloc neu fodiwl:

  • Hanfodion rheoli
  • Arwain Ymgyrch
  • Torri Tir Newydd

Mae'r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd yn rhoi cymhorthdal ​​mawr i'r prosiect hwn, gydag elfen o arian cyfatebol sy'n ofynnol gan bob busnes. Gellir cadarnhau'r elfen ariannu cyfatebol fel a ganlyn: Ar gyfer busnesau bach o hyd at 49 o weithwyr, y gost yw £995, £1295 ar gyfer busnes canolig, a £1595 ar gyfer busnes mawr gyda dros 250 o weithwyr.           

Dyma rai o'n hadborth diweddar gan gynrychiolwyr a chwmnïau fel ei gilydd:

welshnewsextra.com/bright-young-business-stars-from-wrexham-finance-firm-earn-their-place-in-new-talent-academy/

Mae cysyniad y cwrs yn wych, diolch yn fawr iawn am drefnu y fath fewnwelediad bendigedig i fywyd busnes."

Margaret Carter, Sylfaenydd Patchword Foods a Siaradwr Gwadd

"Mae'r rhaglen hon eisoes wedi sicrhau fy mod i'n fwy hyderus yn fy swydd ac wedi gwneud imi fod yn fwy ymwybodol o sut rwy'n ymdrin â phethau mewn dull rheoli."

Myfyriwr cyfredol, Academi Doniau Ifanc


Mae gan y rhaglen ddyddiadau cychwyn pellach i'w cadarnhau, o yn gynnar yn 2018 ac mae'r lleoedd yn gyfyngedig. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Christina Blakey ar 01978 293985 neu Gaenor Roberts ar 01978 293012 - fel arall gallwch e-bostio enterprise@glyndwr.ac.uk 

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr
Top