GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Academi Doniau Ifanc

Academi Doniau Ifanc

Nod Academi Doniau Ifanc Gogledd Cymru yw arfogi gweithwyr talentog â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i lwyddo yn yr amgylchedd busnes cystadleuol sydd ohoni. Mae cymhwyster ADI mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn rhaglen dros bymtheg mis ar gyfer pobl 18-30 oed sy'n dangos potensial ar gyfer yn y dyfodol ac fe'i cyflwynir un diwrnod y mis yng nghanolfan OpTIC yn Llanelwy, a thrwy gyfrwng tasgau dysgu ar-lein wythnosol.

Mae Rhaglen Academi Doniau Ifanc wedi'i chynllunio i fod yn academaidd ac yn ymarferol. Mae aseiniadau i'w cwblhau, gan gynnwys adroddiadau rheoli ysgrifenedig, astudiaethau achos rheoli, a chyflwyniadau grŵp neu unigol, ond mae pwyslais hefyd ar gymhwyso technegau rheoli yn ymarferol, a gwella sgiliau i gefnogi rheolaeth bob dydd.

Trefnir y cwrs mewn tri bloc neu fodiwl:

  • Hanfodion rheoli
  • Arwain Ymgyrch
  • Torri Tir Newydd

Mae'r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd yn rhoi cymhorthdal ​​mawr i'r prosiect hwn, gydag elfen o arian cyfatebol sy'n ofynnol gan bob busnes. Gellir cadarnhau'r elfen ariannu cyfatebol fel a ganlyn: Ar gyfer busnesau bach o hyd at 49 o weithwyr, y gost yw £995, £1295 ar gyfer busnes canolig, a £1595 ar gyfer busnes mawr gyda dros 250 o weithwyr.           

Dyma rai o'n hadborth diweddar gan gynrychiolwyr a chwmnïau fel ei gilydd:

welshnewsextra.com/bright-young-business-stars-from-wrexham-finance-firm-earn-their-place-in-new-talent-academy/

Mae cysyniad y cwrs yn wych, diolch yn fawr iawn am drefnu y fath fewnwelediad bendigedig i fywyd busnes."

Margaret Carter, Sylfaenydd Patchword Foods a Siaradwr Gwadd

"Mae'r rhaglen hon eisoes wedi sicrhau fy mod i'n fwy hyderus yn fy swydd ac wedi gwneud imi fod yn fwy ymwybodol o sut rwy'n ymdrin â phethau mewn dull rheoli."

Myfyriwr cyfredol, Academi Doniau Ifanc


Mae gan y rhaglen ddyddiadau cychwyn pellach i'w cadarnhau, o yn gynnar yn 2018 ac mae'r lleoedd yn gyfyngedig. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Christina Blakey ar 01978 293985 neu Gaenor Roberts ar 01978 293012 - fel arall gallwch e-bostio enterprise@glyndwr.ac.uk 

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr
Top