GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Troi ein diwrnod agored 'yn ddiwrnod allan'

Troi ein diwrnod agored 'yn ddiwrnod allan'

Os ydych yn dod i’n gweld ni yn ein Diwrnod Agored, beth am ei droi’n ddiwrnod llawn a gweld beth arall sydd gan Wrecsam i’w gynnig tra’r ydych yn ymweld? Dyma ychydig o’n hoff awgrymiadau o bethau i’w gwneud cyn ein diwrnod agored ac ar ei ôl.

Mynd i’r dref am goffi boreol

Mae Wrecsam yn gartref i ychydig o siopau coffi gwych annibynnol, fel Blank Canvas a Lot 11. Ewch am ddiod neu fyrbryd canol bore cyn cael diwrnod prysur yn dod i weld Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

coffee shop

Siop goffi King Street Coffee

Ymweld â ‘Tŷ Pawb’

Os yw’r celfyddydau/marchnadoedd/cerddoriaeth fyw yn mynd â’ch bryd chi, mae canolfan celfyddydau a diwydiant canol y dref Tŷ Pawb yn lle gwych i alw heibio. Byddwch yn gweld stondinau marchnad gwych, dwy oriel gelf a chwrt bwyd yn cynnwys cynnyrch lleol gwych.

Dweud helo wrth Ddefaid Wrecsam

Ers 2016, mae defaid yn ymddangos ym mhob cwr o Wrecsam. (Ond nid defaid cyffredin mo’r rhain!) Roedd yr hyn a ddechreuodd fel praidd o 20 o gerfluniau defaid, bellach yn cynnwys llwybr sydd â thros 30 o ddefaid sydd wedi’u dylunio, eu haddurno a’u harddangos gan grwpiau, sefydliadau a busnesau lleol.

eweneeEwenee' ein Dafad yn Wrecsam,  sy’n byw ar frig adeilad ein Canolfan ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

Mynd am dro (neu gwch camlas) ar draws Traphont Ddŵr Pontcysyllte)

Oeddech chi’n gwybod bod Wrecsam yn gartref i Safle Treftadaeth y Byd? Traphont Pontcysyllte a godwyd dros 200 mlynedd yn ôl yw’r draphont ddŵr fwyaf yn y DU. Os ydych yn hoffi bod ar uchder, mae taith ar draws y draphont 38 metr o uchder yn cynnig golygfeydd ysblennydd ar gefn gwlad lleol.

Ymweld ag atyniadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ychydig funudau i ffwrdd o’n campws yn Wrecsam, byddwch yn gweld Erddig, sef plasty yn y wlad o’r 18fed ganrif, yn cynnwys gerddi a pharcdir. Neu ar gyrion Wrecsam, gallech ymweld â Chastell y Waun

chirk castleCastell y Waun

Cael pryd o fwyd gyda’r nos yn un o fwytai Wrecsam

Gorffennwch eich diwrnod gyda phryd o fwyd yn un o’r bwytai gwych sydd gan Wrecsam i’w gynnig a chymryd ychydig o amser i feddwl am eich cais i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam!

Wrth gwrs, y prif beth rydym ni eisiau i chi ei gael o’ch ymweliad â Wrecsam yw dysgu mwy am yr holl gyrsiau sydd o ddiddordeb i chi a gweld popeth sydd gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam i’w gynnig! Os nad ydych wedi cadw eich lle ar ein diwrnod agored eto, gallwch gofrestru yma.

Oes gennych chi awgrym arall o bethau i’w gwneud yn Wrecsam? Rhowch wybod i ni – byddem ni wrth ein bodd o glywed gennych chi!

Ynglŷn â'r Awdur

Hannah Lea

Hannah Lea

Gwnaeth Hannah raddio o LJMU gyda gradd mewn Saesneg, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn 2014. Ers hynny, mae hi wedi gweithio mewn nifer o rolau marchnata a chyfathrebu ac mae’n Swyddog Ymgysylltu Digidol erbyn hyn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Top