GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Rhwydweithio Rhithwir ar gyfer Busnesau yn gweithio

Rhwydweithio Rhithwir ar gyfer Busnesau yn gweithio

Dydi hi ddim yn gyfrinach fod technoleg wedi bod yn ganolog i'n goroesiad yn y pandemig byd-eang hwn; yn ein bywydau personol ac mewn busnes, rydyn ni gyd wedi gorfod addasu i fyd sy'n dibynnu'n fawr ar rith-ymgysylltu.

Wrth i unigolion a busnesau gael eu gorfodi i fabwysiadu technoleg digidol i ddisodli rhyngweithio corfforol bron dros nos, daeth heriau a newidiadau mawr yn y ffordd rydym yn adeiladu a chynnal perthnasoedd yn ogystal â rhwydweithio a chysylltu â chysylltiadau a chwsmeriaid newydd.

Naw mis i fewn i'r pandemig, mae'n ymddangos yn annhebyg y byddwn yn ysgwyd llaw nac yn cael y 'sgyrsiau coridor' hynny am beth amser eto ond diolch byth, mae digwyddiadau rhithwir yn golygu fod busnesau wedi gallu cynnal cyfleoedd rhwydweithio ar-lein gwerthfawr - rhywbeth sy'n debygol iawn o aros rhan o weithgaredd busnes yn y dyfodol ar ôl Covid19.

Er ei bod wedi cymryd peth amser i ddod i arfer ag ef i rhai, mae pobl yn cydnabod yn gyflym fod gan digwyddiadau Rhithwir rai manteision mawr dros ddigwyddiadau corfforol; o fod yn hawdd i ymuno a nhw o unrhyw leoliad, maent yn rhatach o lawer i'w cynnal ac i fynychu gyda’r gallu i gynnwys cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio o safon trwy sesiynau ymneilltuo ac elfennau rhyngweithiol gan wneud y mwyaf o'r cyfleoedd i ymgysylltu.

Efallai bod diffyg 'coffi a chroissants am ddim’ drwy wneud pethau ar-lein ond mae rhwydweithio rhithwir wir yn gweithio yn effeithiol ac ym Mhrifysgol Glyndwr mae ein Tîm Menter yn gyffrous iawn fod ein Digwyddiadau Rhwydweithio 'Brecwast Busnes' yn dychwelyd o fis Ionawr, fydd yn cymryd lle yn rhithwir wrth gwrs.

Yn ein digwyddiad cyntaf a gynhelir ar 8fed Ionawr 2021, byddwn yn cynnal sgwrs rithwir ynghylch y brwydrau a wynebir wrth gynnal a mynychu digwyddiadau rhithwir a rhwydweithio. Bydd y digwyddiad hwn yn gweithredu fel rhith-seinfwrdd; cyfle i rannu profiadau ac awgrymiadau ar sut i oresgyn rhai heriau rhithwir. Byddwn hefyd yn croesawu’r siaradwr gwadd Mike Corcoran, sy’n arwain ein cwrs byr poblogaidd Cyflwyniad i Gyd-Gynhyrchu a’r Cyflwyniad i Siarad Cyhoeddus sydd yn dechrau yn y flwyddyn newydd, bydd yn cyflwyno sgwrs ddeng munud ar ymgysylltu ar-lein a chyflwyno sgiliau.

Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn cynnig cyfle i'r rheini sydd â diddordeb mewn datblygu eu strategaeth ar-lein ar gyfer eu busnes i ddarganfod  mwy am ein mentrau cymorth digidol a marchnata – sydd yn NEWYDD ar gyfer 2021!

Am yr awdur

Ann Bell

Ann Bell

Ymunodd Ann gyda'r Tim Menter yn ystod haf 2020 fel Swyddog Cyfathrebu Dwyieithog. Wedi deng mlynedd o weithio (a byw!) yn Llundain mewn swyddi cyfathrebu, pobl a gweithrediadau mae Ann yn falch o fod yn gweithio yn yr iaith Gymraeg unwaith eto wedi iddi symud i fyw yn nes at deulu a Gogledd Cymru gyda'i theulu ifanc.

Top