GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Eurovision

Rhestr Chwarae'r Eurovision

Graddiodd Jamie mewn Darlledu, Newyddiaduriaeth a’r Cyfryngau Chyfathrebu ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac ar hyn o bryd mae’n paratoi ar gyfer ei ‘wyliau gweithio’ yn Lisbon, ble bydd yn adrodd ar rownd gynderfynol Cystadleuaeth Cân yr Eurovision.

Mae wedi cytuno i ddod â’r diweddaraf atom ar holl ddireidi’r Eurovision gyda chyfres o flogiau pan fydd yno, ond yn gyntaf, ac yn garedig iawn, dyma ei awgrymiadau ar bwy allai fod â siawns dda o ennill.

 

Israel: Netta - Toy

Ffefryn y bwcis ers sawl wythnos bellach. Mae Israel wedi ennill y gystadleuaeth ar dri achlysur. Y tro olaf iddynt ennill oedd yn 1998 pan gynhaliwyd y gystadleuaeth ym Mirmingham. Dana International oedd yn fuddugol. Mae gen i ryw deimlad na wnaiff Netta ennill ac y bydd tro yn y sgript yn ystod wythnos yr Eurovision. Yr Eidal oedd y ffefryn y llynedd am fisoedd cyn Kyiv 2017. Aeth y fideo yn feirysol diolch i tsimpansî oedd yn medru dawnsio, Eurovision pur. Yna daeth hi’n amser y rownd gynderfynol a Salvador Sobral o Bortiwgal enillodd galonnau cymuned yr Eurovision. Mae’n dal i fod yn ddyddiau cynnar ond rwy’n siŵr y bydd Israel yn gorffen mewn safle da, ond ai nhw ddaw i’r brig?

 

Bwlgaria: Equinox - Bones

Mae Bwlgaria wedi perfformio’n gryf yn yr Eurovision ers sawl blwyddyn bellach. Maen nhw ar dân isio ennill. Daethant yn ail y llynedd gyda Kristian Kostov ac maen nhw’n dal i chwilio am y blas cyntaf yna o orfoledd yr Eurovision. Mae Equinox i’w gweld yn grŵp poblogaidd cyn dechrau’r gystadleuaeth ac mae’r gân yn wahanol i’r 42 arall sy’n cystadlu.

Gweriniaeth Tsiec: Mikolas Josef - Lie To Me

Gwlad arall sydd eto i’w coroni’n enillwyr yr Eurovision. Dyma fy ffefryn ohonyn nhw i gyd ar hyn o bryd (nid am fy mod i am fynd i Prague flwyddyn nesaf, dim o gwbl😉). Mae gan Mikolas siawns dda iawn o lwyddo ac mi fydd fy mhleidlais i yn mynd iddo ef  pan ddaw hi’n amser y ‘grand finale’. Safle gorau Gweriniaeth Tseic yw 25ain yn rownd derfynol 2016 ac mi fydd eu cynrychiolwyr am wella hynny gan 25 lle pan ddaw hi’n Fai 12fed.

Awstralia: Jessica Mauboy - We Got Love

Yn draddodiadol, mewn cân fuddugol yr Eurovision mae yna elfen o ramant a chariad a dyma’n union beth sydd gan Jessica Mauboy ar ein cyfer ni. Mae Awstralia yn cystadlu...yn Ewrop...am y bedwaredd flwyddyn, ac maen nhw wedi bod yn ymgeiswyr cryf ers eu hymddangosiad cyntaf yn 2015. Daethant yn ail yn 2016, ac mae’n bosib y gwnân nhw gipio calonnau’r Eurovision ar noson y rownd derfynol yn Lisbon. Mae Awstralia wedi symud yn ara’ deg i fyny tabl y bwci ac os mai nhw ddaw’n fuddugol mi fyddan nhw’n cael dewis pa wlad sydd i lwyfannu’r gystadleuaeth flwyddyn nesaf. Mae ‘na siawns felly y daw hi i wlad y tri llew 😉.

Norwy: Alexander Rybak - That's How You Write A Song

Efallai ichi gofio Alexander o gystadleuaeth 2009 pan enillodd ym Moscow gyda ‘Fairytale’. Wnes i erioed feddwl y byddai Mr Rybak yn dychwelyd i lwyfan yr Eurovision naw mlynedd yn ddiweddarach mewn ymgais i’w hennill hi eto. Lena o’r Almaen enillodd y gystadleuaeth yn 2010 gan gynrychioli ei gwlad am yr eildro yn 2011 mewn ymgais i gadw ei gafael ar y goron, ond methu bu ei hanes. Ac yn anffodus dydw i ddim yn credu y bydd ffidil Alexander yn argyhoeddi gweddill Ewrop...ac Awstralia. Ond â dweud hynny mae hi’n chwip o gân ac mae’r llwyfannu’n rhyfeddol!

Ynglŷn â’r awdur

Jamie Davies

Jamie Davies

Cyfarchion ichi gyd-ddilynwyr yr Eurovision! Roeddwn i’n arfer casáu’r Eurovision ond yn 2011 mae’n rhaid bod  rhywbeth trwm wedi glanio ar fy mhen a bellach rydw i’n rhan o deulu mawr yr Euro! Mae gen i raglen radio ar Calon 105FM, ‘Euro Jam’ ac fel y gwelwch chi rydw i wrth fy modd yn ysgrifennu am yr Eurovision pryd bynnag ddaw’r cyfle!

Top