GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Y Rhestr Chwarae Adolygu Orau Un

Y Rhestr Chwarae Adolygu Orau Un

Mae'n fis Ionawr, mae'r gwyliau drosodd, mae'n oer tu allan ac mae gennych chi arholiadau – adeg anodd i fod yn fyfyriwr!

Does dim modd osgoi'r ffaith y bydd y rhan fwyaf ohonoch chi at eich clustiau gydag adolygu ar y funud, ac rydyn ni'n gwybod pa mor hawdd yw hi i bethau eraill dynnu'ch sylw felly rydyn ni wedi llunio'r rhestr chwarae orau un i gynnal eich cymhelliant. 

Efallai ei bod ychydig yn gawslyd ar adedgau, ond rydyn ni wedi dewis caneuon i godi ysbryd a fydd, gobeithio, yn rhoi hwb mawr ichi!

Edrychwch ar y rhestr chwarae gyflawn isod a chodi'r sain (neu wisgo'ch clustffonau er mwyn eich cydletywyr!)

Y Rhestr Chwarae Orau Un gan PGW

Anfonwch eich syniadau aton ni

Pa ganeuon byddwch chi'n gwrando arnyn nhw pan fyddwch chi'n adolygu?  Ydych chi'n hoffi cerddoriaeth sy'n llonyddu, cerddoriaeth glasurol, neu hoffech chi rywbeth fydd yn rhoi hwb go iawn ichi a gwneud ichi deimlo yn barod i bopeth.  Basen ni wrth ein bodd tasech chi'n anfon rhagor o awgrymiadau aton ni ar gyfer ein rhestr chwarae – beth am fynd draw i'n Facebook neu Twitter  a gadael i ni wybod beth hoffech chi ei glywed.

Mwynhewch y rhestr chwarae a phob lwc yn yr arholiadau hynny!

Am yr awdur

Hannah Lea

Hannah Lea

Gwnaeth Hannah raddio o LJMU gyda gradd mewn Saesneg, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn 2014. Ers hynny, mae hi wedi gweithio mewn nifer o rolau marchnata a chyfathrebu ac mae’n Swyddog Ymgysylltu Digidol erbyn hyn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Top