Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Y Rhestr Chwarae Adolygu Orau Un

Y Rhestr Chwarae Adolygu Orau Un

Mae'n fis Ionawr, mae'r gwyliau drosodd, mae'n rhewi tu allan ac mae gennych chi arholiadau – adeg anodd i fod yn fyfyriwr!

Does dim modd osgoi'r ffaith y bydd y rhan fwyaf ohonoch chi at eich clustiau gydag adolygu ar y funud, ac rydyn ni'n gwybod pa mor hawdd yw hi i bethau eraill dynnu'ch sylw felly rydyn ni wedi llunio'r rhestr chwarae orau un i gynnal eich cymhelliant. 

Efallai ei bod ychydig yn ystradebol ar adedgau, ond rydyn ni wedi dewis caneuon i godi ysbryd a fydd, gobeithio, yn rhoi hwb mawr ichi!

Edrychwch ar y rhestr chwarae gyflawn isod a chodi'r sain (neu wisgo'ch clustffonau er mwyn eich cydletywyr!)

Y Rhestr Chwarae Orau Un gan PGW

Anfonwch eich syniadau aton ni

Pa ganeuon byddwch chi'n gwrando arnyn nhw pan fyddwch chi'n adolygu?  Ydych chi'n hoffi cerddoriaeth sy'n llonyddu, cerddoriaeth glasurol, neu hoffech chi rywbeth fydd yn rhoi hwb go iawn ichi a gwneud ichi deimlo yn barod i bopeth.  Basen ni wrth ein bodd tasech chi'n anfon rhagor o awgrymiadau aton ni ar gyfer ein rhestr chwarae – beth am fynd draw i'n Facebook ac ychwanegu eich dewis o ganeuon yn y sylwadau.

Mwynhewch y rhestr chwarae a phob lwc yn yr arholiadau hynny!

Am yr awdur

Heather Collin

Heather Collin

Gwnaeth Heather raddio o'r Brifysgol mewn Hanes a Saesneg ac mae wedi treulio'r deg mlyned diwethaf yn gweithio mewn Marchnata, CC a Digwyddiadau. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio mewn Cyfathrebiadau Digidol yn Glyndwr Wrecsam.

I gysylltu â Heather e-bostiwch heather.collin@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top