GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
10 Prif Ddigwyddiad o 2018

10 Prif Ddigwyddiad o 2018

Roedd 2018 yn flwyddyn fawr inni yn Glyndwr Wrecsam gan ein bod ni wedi dathlu ein 10 mlynedd cyntaf fel sefydliad sy'n dyfarnu graddau.

Felly wrth i'r flwyddyn dirwyn i ben, dyma edrych yn ôl ar rai o'n hoff ddigwyddiau!

Cyngerdd Gala Cerddorfa Symffoni Wrecsam

Fe wnaethon ni gychwyn ein dathliadau 10 mlynedd mewn steil gyda chyngerdd mawreddog gyda Cherddorfa Symffoni Wrecsam a oedd hefyd yn dathlu 20 mlynedd i Gerddorfa Symffoni Wrecsam fod yn ei neuadd gyngerdd eiconig.

Roedd ‘A Night at the Opera’ yn cynnwys y gwesteion arbennig Stiwdio Opera Gogledd Cymru oedd yn perfformio golygfeydd wedi'u llwyfannu o operâu poblogaidd gan gynnwys La Boheme, Carmen, Madam Butterfly, Turandot a La Traviata.

Y man astudio cymdeithasol yn agor

study blog

Fel rhan o'n strategaeth Campws 2025, Yr Astudfa oedd y gyntaf o'n mannau dysgu a chymdeithasol newydd i gael eu hagor yn y brifysgol.

Darllen mwy yma

Y brifysgol ymhlith y 10 sy'n codi uchaf 

Cododd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 24 lle yng Nghanllaw Prifysgolion y Guardian ac aeth i 100 Prifysgol Uchaf yn y DU y Guardian gan adlewyrchu'r gwaith a wnaed dros y ddwy flynedd ddiwethaf i drawsnewid y Prifysgol. 

Darllen mwy yma

Sioeau gradd blwyddyn olaf

‌Mae in sioeau gradd blwyddyn olaf blynyddol bob amser yn uchafbwynt in yr haf a doedd eleni ddim yn eithriad, cafwyd arddangosfeydd gwych yn Stryt y Rhaglaw a gwnaeth myfyrwyr Theatr berfformio Starring Sally J Freedman as Herself.

Gwyliwch rhaglun Starring Sally J Freedman as Herself 

Y Brifysgol fwyaf cymdeithasol gynhwysol yn y DU 

Fe'n henwyd yn brifysgol fwyaf cymdeithasol gynhwysol yn y DU, yn ôl y Times a Sunday Good University Guide 2019.

Darllen mwy yma

Man dysgu Uwchraddedig yn agor

scale up room

Datblygiad newydd arall fel rhan o'n Campws 2025 yw ein man dysgu Uwchraddedig. Ym mis Hydref croesawyd ei ddosbarthiadau cyntaf yn dilyn buddsoddiad o £200,000.

Darllen mwy yma

Undeb y Myfyrwyr yn ennill pleidlais yr Undeb Myfyrwyr gorau yng Nghymru

Roedd 2018 yn flwyddyn fawr i'n Hundeb Myfyrwyr hefyd. Cafodd Undeb Myfyrwyr y flwyddyn yng Ngwobrau UCM Cymru a gwnaeth hefyd ennill y gwobrau Cyfranogi am ei hymgyrch Tlodi Mislif yng Ngwobrau 2018 UCM. 

Darllen mwy yma

Tîm gyrfaoedd arobryn

careers team blog

Curodd rhaglen Gwneud i'r Haf weithio Chi'r tîm gyrfaoedd ymgeiswyr o ledled y DU i ennill y categori Cefnogi Cyflogadwyedd Myfyrwyr/ Graddedigion yng Ngobrau Rhagoriaeth AGCAS (Cymdeithas Gwasanaeth Cynhori Gyrfaol i Raddedigion).

Darllen mwy yma

Graddio 2018

grad 18 blog

Yn ystod yr hydref casglodd cannoedd o fyfywyr eu graddau a dathlu eu cyflawniadau. Ymhlith y graddedigion eleni oedd y cymrodorion anrhydeddus Ian Rush, Stifyn Parry, Hywel Wyn Edwards, Menna Fitzpatrick, Alwen Williams, Christopher Morris a Dr Llŷr Williams. 

Darllen mwy yma


Am yr awdur

Hannah Lea

Hannah Lea

Graddiodd Hannah o LJMU gyda gradd mewn Astudiaethau Saesneg, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn 2014. Ers hynny, mae wedi gweithio mewn nifer o swyddi marchnata a chyfathrebu ac mae bellach yn Swyddog Ymgysylltu Digidol yn Wrecsam Glyndwr.

Top