GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Marchnata Moesol – A fedrwn ni achub y ‘Rangtang’ a dal i wneud arian?

Marchnata Moesol – A fedrwn ni achub y ‘Rangtang’ a dal i wneud arian?

Mae busnes modern yn gweddnewid y ffordd rydym yn meddwl am lwyddiant, ac mewn achosion eithafol, goroesi, yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni gydag arferion busnes cynaliadwy ac effaith werdd yn cael sylw amlwg. Pa gwmnïau mawr fydd dal gyda ni ‘sgwn i yn 2030…pwy a ŵyr?

Mae tranc y Stryd Fawr yn golygu bod llawer o frandiau cyfarwydd ac enwau hoff o Woolworths i Toys-R-Us yn diflannu ac yn ddim mwy nag atgofion yn niwl hanes. Mae’r dyddiau pan oeddem ni’n crwydro i mewn i siop i chwilio am ein hoff degan neu anrheg i anwyliaid wedi hen fynd. Mae treulio misoedd Tachwedd a Rhagfyr gyda chatalog Argos a beiro fawr ddu yn rhoi cylchoedd o amgylch y pethau allai fod ar eich rhestr Sïon Corn yn rhywbeth sy’n perthyn i’r gorffennol, gyda e-siopa, nwyddau yn cyrraedd y diwrnod nesaf a phrisiau cystadleuol drwy’r cewri ar-lein fel Amazon ac eEbay.

Mae brandiau ffasiwn wedi newid eu model busnes yn gyfan gwbl gan fuddsoddi’n drwm ar-lein. Heddiw cewch “archebu cymaint ag y medrwch i’w dosbarthu erbyn yfory” gan wefannau fel Boohoo.com neu Asos ac os nad yw rhywbeth yn ffitio, wel gyrrwch o’n ôl. Ble mae’r hud yn hynny? Pa ots am hud rwy’n eich clywed yn dweud…ac ie wrth gwrs, mi rydym ni’n genedl o siopwyr cyfleus, ond rydym ni hefyd yn genedl o “ryfelwyr yr allweddellau”. A thrwy’r cyfryngau cymdeithasol, rydym ni wedi agor llifddor y gwahanol farn ar foeseg busnes corfforaethol ac arferion cynaliadwy gymaint felly fel bo cwmnïau yn ystyried hyn i fod yn rhan hanfodol o’u modelau busnes. Mae Iceland yn enghraifft o hynny.

Iceland gyda’u babi ‘rangtang’ bach del, yn ddigartref a heb gariad am fod fforestydd palmwydd yn cael eu datgoedwigo i greu olew palmwydd - gynhwysydd cudd mewn cynifer o nwyddau. O’ch colur, lleithydd ar gyfer y corff, bariau siocled a chinio microdon, mae olew palmwydd i’w gael ym mhobman. Mae defnyddwyr bellach yn fwy craff nag erioed o’r blaen ac yn gorfodi busnesau i feddwl a chymryd camau i fynd i’r afael â’ mater. Mae Cadbury yn amddiffyn eu hunain yn aml rhag gweithredwyr ar-lein sydd yn ymgyrchu yn erbyn olew palmwydd, gan gyfiawnhau’r olew fel cynnyrch sydd o ffynhonnell foesegol ac y byddai cael gwared yn llwyr ar olew palmwydd yn drychineb i economïau sy’n datblygu. Mae Iceland wedi troedio llwybr amgen, ac wedi ochri gyda’r cyhoedd. Maent yn cytuno bod y sefyllfa yn un truenus a thrwy eu hysbyseb deledu a grëwyd ar y cyd gyda mudiad Greenpeace (gafodd ei banio ac a aeth yn firaol ar-lein ac ennill gwobr Hysbyseb y Flwyddyn 2018), fe wnaethant addewid; addewid i helpu gwarchod y ‘rangtang’ druan. Maent wedi ymroi i ddileu olew palmwydd o bob un o’u cynnyrch sydd ag enw Iceland arno. Am ymdrech anhygoel, mor ystyriol a chefnogol gan gwmni mawr yn y diwydiant archfarchnad tuag at fater sydd o bwys byd-eang. Creodd y newyddion gryn dipyn o ymateb, gyda phobl yn trydar a hoffi eu hymdrechion, ac fe aethom mor bell â ffeirio ein dewisiadau bwyd yn y siop i brynu nwyddau Iceland er mwyn ddangos ein cefnogaeth tuag at ‘rangtang’. Fe allwn ddadlau hyd yn oed bod Iceland ar y pwynt yma yn haeddu cydnabyddiaeth neu fedal, ond fe ddywed y rhan fwyaf o ddadansoddwyr busnes sinigaidd nad yw’r un cawr yn y farchnad yn gweithredu mor eofn am resymau allgarol yn unig. Felly pam gwneud hynny o gwbl?

Maent yn gwneud hyn i ennill cyfran o’r farchnad, i osod eu hunain ar y brig fel archfarchnad foesegol Rhif 1 y DU ac i gyffwrdd achosion sydd yn agos at galonnau’r Mileniaid a Chenhedlaeth Z. Pa un ai a oedd creu hysbyseb a oedd bron yn sicr yn mynd i gael ei gwahardd o’r teledu ac felly mynd yn ‘firaol’ ar-lein yn gynllwyn cyhoeddusrwydd bwriadol, ddown ni fyth i wybod. Ond mae un peth yn sicr, fe weithiodd o ran cyfran Iceland o’r farchnad ac o ran presenoldeb eu brand, ac ar yr un pryd, gwneud ymgyrch amgylcheddol bwysig yn hynod boblogaidd gyda’r defnyddwyr, sydd yn awyddus iawn i achub y ‘rangtang’. Felly ai dosbarth meistr yw hyn mewn marchnata a sut i osod eich hun yn y farchnad, neu ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a’r rhyngrwyd yn gampus at ddiben hynod o werth chweil? Fe gewch chi farnu hynny.     


Ynglŷn â’r Awdur

Holly Dougan

Holly Dougan

Holly Dougan yw Arweinydd Rhaglen Busnes Sylfaen a Darlithydd Busnes. Ar hyn o bryd mae'n dysgu ar raglenni BA (Anrh) Busnes a BA (Anrh) Busnes (gyda blwyddyn sylfaen)

Top